مقالات

تقویت توسعه غنی سازی اورانیوم ایران بدون افزایش میزان غلظت [--، ان اچ کی (ژاپن)، 7 سپتامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: کیومرث واحدی)

154838  ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
دولت ایران برای مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا از یک سو برنامه های هسته ای از جمله راه اندازی دستگاه سانتریفیوژ جدید که در غنی سازی اورانیوم کاربرد دارد ، تقویت کرده و از سوی دیگر تاکید کرده است ، در مقطع کنونی قرار نیست غلظت اورانیوم را تا سطحی که جامعه بین المللی را نگران می کند ، ارتقاء دهیم . به نظر می رسد ایران با این اقدام فرصت مذاکره با کشورهای مختلف اروپایی به منظور دریافت حمایت اقتصادی باقی گذاشته است.

تقویت توسعه غنی سازی اورانیوم ایران بدون افزایش میزان غلظت
دولت ایران برای مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا از یک سو برنامه های هسته ای از جمله راه اندازی دستگاه سانتریفیوژ جدید که در غنی سازی اورانیوم کاربرد دارد ، تقویت کرده و از سوی دیگر تاکید کرده است ، در مقطع کنونی قرار نیست غلظت اورانیوم را تا سطحی که جامعه بین المللی را نگران می کند ، ارتقاء دهیم . به نظر می رسد ایران با این اقدام فرصت مذاکره با کشورهای مختلف اروپایی به منظور دریافت حمایت اقتصادی باقی گذاشته است.
از آنجا که منافع اقتصادی ایران که در توافق هسته ای لحاظ شده بر اثر تحریم های اقتصادی آمریکا تامین نشده است ،  [ آقای‌] روحانی ، رییس جمهور ایران ، روز چهارم ماه جاری ، رویکردی دایر بر تقویت برنامه های هسته ای از جمله راه اندازی سانتریفیوژهای جدید به عنوان تدابیر مقابله با آمریکا نشان داده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه مطبوعاتی روز هفتم ماه جاری در خصوص این اقدام خاطرنشان کرد ، تقویت برنامه های هسته ای پیش از این صورت گرفته و از روز ششم ماه جاری سانتریفیوژ با قابلیت بالا راه اندازی شده است. وی در ادامه افزود:« سانتریفیوژهای جدید چند برابر سانتریفیوژ کنونی توانایی و قابلیت دارند و در افزایش ذخایر اورانیوم مفید خواهند بود. » سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به اینکه:«‌ توانایی این را داریم که غنی سازی اورانیوم را تا بیست درصد ارتقاء دهیم » سعی کرد آمریکا و دیگر کشورها مهار کند.

 

イラン ウラン濃縮へ開発強化も濃縮度引き上げは予定せず
2019年9月7日 20時35分
イラン政府は、アメリカの経済制裁への対抗措置として、ウラン濃縮活動に使う遠心分離機の開発を強化する一方、国際社会が懸念するレベルへのウラン濃縮度の引き上げは現時点では予定していないことを強調しました。経済支援を求めているヨーロッパ各国との交渉の余地を残すねらいがあるものとみられます。
イランのロウハニ大統領は4日、アメリカの経済制裁によって核合意で約束されていた経済的な利益が得られていないことを理由に、第3弾の対抗措置として新型の遠心分離機などの開発を強化する方針を示しました。

この措置について、イラン原子力庁の報道官が7日記者会見し、すでに6日から高性能の遠心分離機を稼働させ、開発強化に乗り出したことを明らかにしました。

そのうえで「これまでの何倍もの能力がある遠心分離機だ。ウラン貯蔵量の増加に役立つことになる」と述べました。

一方で、現時点ではIAEA=国際原子力機関による監督を制限しないほか、核兵器の製造に大きく近づくウラン濃縮度の20%以上への引き上げは予定していないと強調しました。

ただ、報道官は「20%に引き上げる能力はある」とも述べて、アメリカなどをけん制しました。

各国が核合意の義務を果たせば、イラン側もこうした対抗措置を取り下げる立場も強調し、核合意に参加しているヨーロッパ各国と協議を続けて経済支援策を引き出したいねらいがあるとみられます。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190907/k10012068321000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.