مقالات

پس از اعلام مرحله سوم کاهش تعهدات هسته ای از سوی ایران چه می شود؟ [--، العربی الجدید (انگلستان)، 7 سپتامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی)

154845  ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
ایران از جزئیات مرحله سوم کاهش تعهدات هسته ای خبر داد. این گام های فنی پیچیده تحت عنوان برداشتن محدودیت های پژوهش و توسعه در بندهای 32،33،34،35،36،37 و 39 توافق هسته ای آمده است. ایران 8 گام را در جهت پایان دادن به این محدودیت ها دارد که چهار گام آن آغاز شده و چهار گام دیگر در چارچوب مهلتی شصت روزه آغاز خواهد شد. تقسیم گام های مرحله سوم به دو بخش و موکول کردن اجرای بخش مهم تر آن به آینده، نشان می دهد که ایران با استفاده از این اهرم فشار، می خواهد اتحادیه اروپا را به سمت اجرای تعهدات اقتصادی خود در توافق هسته ای سوق دهد. پیش بینی نمی شود اروپا از طریق فعال کردن سازوکار حل اختلاف یا مشابه آن در توافق هسته ای به اجرایی شدن مرحله سوم کاهش تعهدات از سوی ایران پاسخ دهد و به اقدامات تنش زا دست بزند

پس از اعلام مرحله سوم کاهش تعهدات هسته ای از سوی ایران چه می شود؟
ایران از جزئیات مرحله سوم کاهش تعهدات هسته ای خبر داد. این گام های فنی پیچیده تحت عنوان برداشتن محدودیت های پژوهش و توسعه در بندهای 32،33،34،35،36،37 و 39 توافق هسته ای آمده است. ایران 8 گام را در جهت پایان دادن به این محدودیت ها دارد که چهار گام آن آغاز شده و چهار گام دیگر در چارچوب مهلتی شصت روزه آغاز خواهد شد. تقسیم گام های مرحله سوم به دو بخش و موکول کردن اجرای بخش مهم تر آن به آینده، نشان می دهد که ایران با استفاده از این اهرم فشار، می خواهد اتحادیه اروپا را به سمت اجرای تعهدات اقتصادی خود در توافق هسته ای سوق دهد. پیش بینی نمی شود اروپا از طریق فعال کردن سازوکار حل اختلاف یا مشابه آن در توافق هسته ای به اجرایی شدن مرحله سوم کاهش تعهدات از سوی ایران پاسخ دهد و به اقدامات تنش زا دست بزند اما طبق گفته تهران درصورتی که اروپا به وقت کشی ادامه دهد؛ احتمال دارد ایران سیاست کاهش تعهدات مهم تری را در پیش بگیرد مانند افزایش سطح غنی سازی با خلوص بیست درصد یا بیشتر،افزایش تعداد سانتریفیوژها، راه اندازی فردو یا پایان دادن به نظارت های بین المللی به صورت تدریجی به این ترتیب که ایران برای هرکدام از آن ها مهلت دو ماهه ای اعطا می کند. همچنین اجرایی کردن مرحله سوم از سوی ایران تایید می کند مذاکرات این کشور با اروپا تا به این لحظه شکست خورده وآینده توافق هسته ای مبهم تر می شود.اما تدریجی بودن این گام ها نشان می دهد دولت ایران همچنان امیددارد مذاکرات نتیجه دهد.پرسش اکنون درباره امکان اعطای فرصت برای موفقیت مذاکرات ایران و اروپا از سوی آمریکا پس از مخالفت قاطعانه با هرگونه معافیت نفتی و بانکی است که باعث می شود ایران از اجرایی کردن مرحله سوم کاهش تعهدات خود دست بردارد.
منبع:اداره کل رسانه های خارجی

 

ماذا بعد إعلان إیران المرحلة الثالثة لتقلیص تعهداتها النوویة؟
طهران ــ العربی الجدید
7 سبتمبر 2019

عقب تصعید تهدیداتها، بغیة الضغط على الأطراف الأوروبیة، لتلبیة مطالبها فی مجال بیع النفط، قبل انتهاء المهلة الثانیة لشهرین، أعلنت إیران تدشین المرحلة الثالثة من تقلیص تعهداتها فی إطار الاتفاق النووی الموقع عام 2015، رداً على الانسحاب الأمیرکی منه، اعتباراً من أمس الجمعة.

فماذا تتضمن هذه المرحلة؟ وما السیناریوهات المرجحة للأزمة بعدها؟

فقد کشف المتحدث باسم هیئة الطاقة الذریة الإیرانیة بهروز کمالوندی، الیوم السبت، تفاصیل الخطوات التی ستتخذها بلاده خلال المرحلة الثالثة لخفض تعهداتها النوویة، وهی خطوات فنیة معقدة.
وتندرج هذه الخطوات کلها تحت عنوان رفع إیران القیود عن البحث والتطویر فی المجال النووی، والتی ینص علیها الاتفاق النووی فی البنود الـ"32 و33 و34 و35 و36 و37 و39".

وستتخذ إیران، بحسب إعلان "هیئة الطاقة الذریة" 8 خطوات لإنهاء تلک القیود، منها 4 خطوات بدأت الهیئة العمل بشأنها، و4 خطوات أخرى، ستتخذها خلال الشهر أو الشهرین المقبلین، أی خلال مهلة الستین یوماً الثالثة.

بید أنّ السبب وراء تقسیم خطوات المرحلة الثالثة إلى قسمین، وتأجیل تنفیذ القسم الأهم منها إلى بعد شهر أو شهرین، یحمل فی طیاته نیة إیرانیة لاستخدام ذلک خلال المهلة الجدیدة کأداة ضغط، تلعب على وترها فی مواجهة "المماطلات الأوروبیة" لدفع الاتحاد الأوروبی إلى تنفیذ "تعهداته الاقتصادیة" تجاه الاتفاق النووی من جهة، وکذلک لإعطاء المزید من الفرصة للمباحثات التی تجریها مع الدول الأوروبیة الثلاث (فرنسا وبریطانیا وألمانیا) الشریکة فی الاتفاق النووی من جهة ثانیة، ولکی لا تثیر مرة واحدة أوروبا والمجتمع الدولی فی وقت تسعى فیه الإدارة الأمیرکیة إلى تحشید العالم ضدها من جهة ثالثة.

4 خطوات بدأت إیران تنفیذها

أما الخطوات الأربع التی بدأت السلطات الإیرانیة تنفیذها فی إطار المرحلة الثالثة هی کالتالی:
الخطوة الأولى تنهی القید الوارد فی البند الـ39 بالملحق الأول للاتفاق النووی، لتشمل إنتاج المحصول المخصب عبر الجیل الجدید لأجهزة الطرد المرکزی وعدم اختلاط النفایات بالمحصول الجدید. وینص الاتفاق النووی أن هذا القید ینتهی بعد عشر سنوات من تنفیذ الاتفاق، والذی بدأ فی ینایر/ کانون الثانی 2016.

وتنهی الخطوة الثانیة القید الوارد فی البند الـ32 بالملحق الأول للاتفاق النووی، حیث تشمل ضخ الغاز إلى الجیل السادس لأجهزة الطرد المرکزی (IR6s) بینما وبموجب الاتفاق، ینتهی القید المفروض على هذا النشاط مع بدایة العام الحادی عشر للاتفاق النووی.

أما الخطوة الثالثة فتنهی القید المنصوص علیه فی البند الـ35 بالملحق الأول للاتفاق النووی حیث سیتم تشغیل سلسلة العشرین من الجیل الرابع من أجهزة الطرد المرکزی "IR4"، أی أن السلسلة تتکون من 20 جهازاً من هذا الطراز.

وینص الاتفاق النووی على أنّ هذا القید تنتهی صلاحیته مع بدایة العام الحادی عشر للاتفاق النووی.

وتنهی الخطوة الرابعة القید المنصوص علیه فی البند الـ 37 بالملحق الأول للاتفاق النووی، لتشمل ضخ الغاز إلى سلسلة (العشرین) مکونة من 20 جهازا من الجیل السادس لأجهزة الطرد المرکزی (IR6s)، وذلک قبل أن تنتهی صلاحیة هذا القید بموجب ما ینص علیه الاتفاق فی نوفمبر/تشرین الثانی 2019.

4 خطوات ستنفذها إیران

أما الخطوات الأربع الأخرى، والتی تتضمنها المرحلة الثالثة من تقلیص التعهدات، ویفترض أن تنفذها إیران خلال الشهر أو الشهرین المقبلین، بحسب تصریحات کمالوندی، فهی کالتالی:

تنهی الخطوة الأولى القید الوارد فی البند الـ32 بالملحق الأول للاتفاق النووی، حیث تشمل الخطوة ترکیب وتشغیل سلسلة وسطیة من أجهزة الطرد المرکزی من طراز "IR2m"، وذلک قبل انتهاء الفترة الزمنیة التی حددها الاتفاق لذلک فی بدایة العام الحادی عشر بعد تنفیذ الاتفاق النووی فی ینایر/ کانون الثانی 2016.

وتتمثل الخطوة الثانیة فی ترکیب وتشغیل سلسلة العشرة (أی عشرة أجهزة) من أجهزة الطرد المرکزی من طراز "IR5" وضخ الغاز إلیها، لینهی ذلک القید الموجود فی البند الـ 36 بالملحق الأول، والذی ینص الاتفاق النووی على أنه یرتفع مع بدایة العام الحادی عشر من الاتفاق.

وتکمن الخطوة الثالثة فی تشغیل وضخ الغاز إلى سلسلة من أجهزة الطرد المرکزی من طراز "IR4"، و"R2M"، لتنهی هذه الخطوة القیود المفروضة على ذلک فی البنود الـ33 و34 و35 بالملحق الأول للاتفاق النووی، والتی تنتهی بموجب الاتفاق مع بدایة العام الحادی عشر من الاتفاق.

والخطوة الرابعة، وهی الأکثر أهمیة من بین تلک الخطوات آنفة الذکر، تتثمل  فی تشغیل وضخ الغاز إلى سلسلة الثلاثین من الجیل السادس لأجهزة الطرد المرکزی، حیث تنهی الخطوة القید
الوارد فی البند الـ 37 بالملحق الأول للاتفاق النووی، والذی ینتهی بعد 8 سنوات ونصف بعد بدء تنفیذ الاتفاق النووی.

ویحظر الاتفاق النووی اختبار إیران للجیل السادس لأجهزة الطرد المرکزی على شکل سلسة مکونة من 30 عدداً، قبل عام 2030.

وتقوم إیران من خلال تلک الخطوات الثمانی بعملیات بحث واختبار لتطویر أجهزة الطرد المرکزی بغیة رفع قدراتها الإنتاجیة فی مجال إنتاج الیورانیوم وتخصیبه لاحقاً،  لذلک فإنّ الآثار التی تترتب على تلک الخطوات لا تظهر سریعاً وإنما تستغرق الوقت، ما دام الأمر یتعلق بإجراء البحوث والاختبارات العلمیة، ولا یفترض أن تظهر نتائجها فی القریب العاجل، إلا أن تلک الخطوات تمثل إستراتیجیة فی مضامینها على المدى البعید.

وتحاول إیران من خلال تلک الخطوات التمهید للتخصیب على المستوى الصناعی، ولا یمکن تحقیق ذلک إلا من خلال إجراء بحوث نوویة، کما أنه من دون تلک البحوث التی خضعت للقیود قبل أن ترفعها إیران ضمن المرحلة الثالثة، لا یمکن أن تحقق إیران إنتاج 190 ألف وحدة فصل (SWU) مستخدمة فی التخصیب، والذی کلف المرشد الإیرانی علی خامنئی، فی یونیو/حزیران 2016، هیئة الطاقة الذریة الإیرانیة بالتحضیر لإنتاج هذا المقدار، علما بأنّ الاتفاق النووی یسمح بإنتاج 272 ألف وحدة فصل.

تجنّب التصعید "الکبیر"

وفی السیاق، قال المتحدث باسم هیئة الطاقة الذریة الإیرانیة، الیوم السبت، إنّ الهیئة تتطلع إلى إنتاج ملیون وحدة فصل لاحقاً.

والفارق بین الخطوات التی اتخذتها إیران خلال تنفیذ المرحلتین الأولى والثانیة لخفض تعهداتها النوویة، وبین خطوات المرحلة الثالثة، أنّ الأخیرة لها طابع مختلف وأنّ العودة عنها لاحقاً فی حال التوصل إلى اتفاق مع أوروبا لا تعنی العودة إلى الوراء فی المجال النووی، کونها خطوات ترتبط بالأبحاث النوویة، کما أنّ إنهاء القیود فی هذا المجال لا یعنی أنّ النتائج ستکون سریعاً فی متناول الأیدی الإیرانیة.

وعلى الرغم من أن هیئة الطاقة الذریة الإیرانیة أعلنت، الیوم السبت، أنّ طهران على وشک إنهاء جمیع التعهدات التقنیة، إلا أن قراءة متفحصة فی الخطوات الإیرانیة خلال المراحل الثلاث، والتی شملت رفع القیود إنتاج الیورانیوم والماء الثقیل، ورفع نسبة التخصیب إلى 4.5 %، وأخیراً رفع القیود على إجراء البحث والتطویر فی المجال النووی، تظهر أنّ طهران لا تزال تتجنب التصعید "الکبیر" فی إنهاء تعهداتها النوویة، حیث إنّ هناک التزامات کبیرة ما زالت تنفذها، ولم تمس بها، وهی التزامات جوهریة.

فعلى سبیل المثال، وفی ما یتعلق بنسبة تخصیب الیورانیوم، رغم تأکید إیران على أن لا قیود أمامها فی هذا الخصوص، إلا أنّها تصرح بأنه لا تنوی زیادة النسبة إلى 20 %، وهی نسبة مقلقة بالنسبة للغرب، ویعنی ذلک أن إیران لیست بصدد إجراء تغییرات فی عمل موقع "فردو" النووی، الخاص لرفع مستوى تخصیب الیورانیوم إلى هذه النسبة وأکثر، على الرغم من أنها تؤکد امتلاکها القدرات الکافیة فی هذا المجال.


وبغض النظر عن إنهائها القیود فی مجال البحوث بشأن تطویر أجهزة الطرد المرکزی، أعلنت إیران، الیوم السبت، على لسان المتحدث باسم هیئة الطاقة الذریة الإیرانیة، أنّها لا تعتزم تغییر عدد أجهزة الطرد المرکزی، أی أنّها ستبقى ملتزمة بالعدد المسموح به فی الاتفاق النووی، والذی یصل إلى 5060 جهازاً فی منشآة "نطنز" و1044 جهازاً فی منشآة "فردو"، بینما کان العدد المستخدم لهذه الأجهزة قبل التوقیع على الاتفاق النووی قرابة 19 ألف.

وکذلک الحال بالنسبة لموضوع الرقابة الأممیة على برنامج إیران النووی، والذی قال کمالوندی إّن بلاده لا ترید فی الوقت الحاضر أن تمس خطواتها "موضوع رقابة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة والشفافیة فی هذا المجال"، لتبقى هذه الرقابة "الصارمة" ساریة.

ماذا بعد المرحلة الثالثة؟

وبناء على ما سبق ذکره، فإنّه من غیر المتوقع أن ترد أوروبا على تنفیذ إیران المرحلة الثالثة من تقلیص تعهداتها بخطوات تصعیدیة ضدها، من خلال تفعیل آلیة "فض النزاع" فی الاتفاق النووی، أو ما شابه ذلک.
"
من غیر المتوقع أن ترد أوروبا على تنفیذ إیران المرحلة الثالثة من تقلیص تعهداتها بخطوات تصعیدیة ضدها

"

لکن کما تقول طهران، فی حال واصلت أوروبا "مماطلاتها" فی "الوفاء بالتزاماتها" الاقتصادیة تجاه الاتفاق النووی، فمن المحتمل أن تطاول سیاسة خفض التعهدات لاحقاً ما هو أکثر حساسیة وجوهریة فی الاتفاق، مثل رفع نسبة التخصیب إلى العشرین فی المائة وأکثر من ذلک أو زیادة عدد أجهزة الطرد المرکزی وتفعیل "فردو" وإنهاء الرقابة الأممیة وغیرها، لکن لیس مرة واحدة، وإنما بالتدرج، حیث ستمنح إیران مهلاً أخرى لمدة شهرین لکل منها.

کما أنّ تنفیذ إیران المرحلة الثالثة یؤکد أنّ مباحثاتها مع أوروبا فشلت حتى هذه اللحظة فی إنقاذ الاتفاق النووی "المترنح"، بعد الانسحاب الأمیرکی، ما جعل مستقبله أکثر ضبابیة وغموضاً من خلال الخطوات التی اتخذتها.

لکن أن تکون هذه الخطوات تدریجیة مع منح مهلة أخرى لشهرین قبل تنفیذ المرحلة الرابعة، یظهر أنّ الحکومة الإیرانیة، لا تزال تأمل فی أن تثمر تلک المباحثات إلى نتیجة تمکنها من الحصول على جزء من مکاسبها الاقتصادیة من الاتفاق النووی.

ویدور التساؤل حالیاً حول إمکانیة أن تمنح الولایات المتحدة فرصة لإنجاح المباحثات الأوروبیة الإیرانیة، بعد رفضها "القاطع" لأی إعفاءات على العقوبات على إیران، وخصوصاً فی المجال النفطی والمصرفی، خلال الفترة الأخیرة، ما أفشل الحراک الفرنسی فی التوصل إلى نتیجة، تحول دون تنفیذ إیران المرحلة الثالثة من خفض تعهداتها النوویة.

وهناک فرصة شهرین للوصول إلى إجابة على هذا التساؤل، لکن سیبقى التشاؤم سید الموقف فی ظل المعطیات المتوفرة حالیاً، وعلى ضوء الرفض الإیرانی لإجراء أی تفاوض مباشر مع إدارة الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب، إلا إذا حصلت مفاجآت غیر متوقعة من العیار الثقیل.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.