مقالات

دلایلی که دولت ژاپن « بدون اشاره به تنگه هرمز » دستور بررسی نیروی دفاع از خود به خاورمیانه را صادر کرد [--، نیکی (ژاپن)، 22 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: کیومرث واحدی)

به دنبال ادامه روند حمله به نفتکش ها از جمله نفتکش ژاپن در تنگه هرمز موجب شد که آمریکا تشکیل ائتلاف داوطلبانه امنیت دریایی را به منظور حفظ امنیت کشتی های کشورهای متحد را درخواست کند. شینزو آبه ، نخست وزیر ژاپن ، دستور بررسی اعزام نیروی دفاع از خود به دریاهای مجاور برای امنیت کشتی هایی که در آبهای خاورمیانه دریا نوردی می کنند ، صادر کرد. یوشیهیده سوگا ، دبیر کل کابینه ،‌ در خصوص بررسی حوزه فعالیت نیروهای دفاع از خود در آبهای خاورمیانه تاکید کرد:« در راس این بررسی ها خلیج عمان ، دریای آزاد واقع در بخش شمالی عربستان سعودی و دریای آزاد واقع در شرق باب المندب قرار دارند. »

دلایلی که دولت ژاپن « بدون اشاره به تنگه هرمز » دستور بررسی نیروی دفاع از خود به خاورمیانه را صادر کرد
1- به دنبال ادامه روند حمله به نفتکش ها از جمله نفتکش ژاپن در تنگه هرمز موجب شد که آمریکا تشکیل ائتلاف داوطلبانه امنیت دریایی را به منظور حفظ امنیت کشتی های کشورهای متحد را درخواست کند. شینزو آبه ، نخست وزیر ژاپن ، دستور بررسی اعزام نیروی دفاع از خود به دریاهای مجاور برای امنیت کشتی هایی که در آبهای خاورمیانه دریا نوردی می کنند ، صادر کرد. یوشیهیده سوگا ، دبیر کل کابینه ،‌ در خصوص بررسی حوزه فعالیت نیروهای دفاع از خود در آبهای خاورمیانه تاکید کرد:« در راس این بررسی ها خلیج عمان ، دریای آزاد واقع در بخش شمالی عربستان سعودی و دریای آزاد واقع در شرق باب المندب قرار دارند. »
2- دولت ژاپن دستور بررسی اعزام نیروی دفاع از خود را در حالی صادر کرد که به تنگه هرمز به عنوان منطقه ای برای اعزام  نیروی دفاع از خود اشاره نکرده است. چرا که دولت ژاپن در این بررسی نه تنها روابط دوستی با ایران در نظر گرفته است ، بلکه به جنبه های حقوقی این مسئله هم توجه کرده است.
3-  چنانچه آبهای دریایی جزء‌ آبهای بین المللی باشد ، کشتیرانی در این آبها آزاد است. چرا که «‌ اصل آزادی آبهای بین المللی » به عنوان حقوق عرف بین الملل تایید شده است. آبهای بین المللی خارج از قلمروی ساحلی کشورها ، مشمول هیچ کشوری نمی شود و هر کشوری می تواند آزادانه در آن  که آبهای آزاد خوانده می شود  ،‌ کشتیرانی و پرواز کند. کنوانسیون سازمان ملل متحد در امور دریاها محدوده قلمروی سواحل کشورها را 12 مایل دریایی تعیین کرده است. این در حالی است که باریکترین بخش تنگه هرمز تنها 21 مایل است و بدین ترتیب قلمروی دریایی ایران و عمان هم پوشانی دارند. اما از سوی دیگر ،‌ حق « کشتیرانی بدون آسیب » به شکلی که در صلح ،‌ امنیت  و‌ نظم قلمروی کشورهای ساحلی اخلال ایجاد نکند ، تضمین شده است. افزون بر این ، تنگه هایی که برای دریانوردی بین المللی استفاده می شود ، به عنوان «‌ تنگه بین المللی » در نظر گرفته می شود قوانینی نزدیک به قوانین دریاهای آزاد در خصو ص این تنگه ها لحاظ می شود و بدین ترتیب دریانوردی و پرواز هواپیماها از آبهای این تنگه ها تایید شده است. اما ایران و عمان تنگه هرمز را به عنوان « تنگه بین المللی »‌ به رسمیت نمی شناسند و بدین ترتیب مجوز برای عبور ناوهای جنگی کشورهای خارجی لازم است. افزون بر این ، ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد در امور دریاها را هم  به تصویب نرسانده است و حق « کشتیرانی بدون آسیب » حتی برای کشتیرانی عمومی هم به شکل سختگیرانه تایید کرده است.
4- ایران به شدت با طرح ائتلاف امنیت دریایی به رهبری آمریکا مخالفت کرده است. ظریف وزیر امور خارجه ایران اواخر ماه اوت در مذاکره با نخست وزیر ژاپن از مشارکت این کشور در طرح ائتلاف امنیت دریایی به شدت ابراز نارضایی کرده است. بدین ترتیب ،‌ چنانچه ژاپن بخواهد نیروی دفاع از خود را به تنگه هرمز اعزام کند ، نیاز به مجوز از سوی ایران دارد و از اینکه ایران این مجوز را صادر کند ، در پرده ای از ابهام قرار دارد. بنابراین به همین جهت دولت ژاپن « بدون اشاره به تنگه هرمز » دستور بررسی نیروی دفاع از خود به آبهای خاورمیانه را صادر کرده است.
اداره کل رسانه های خارجی

 

「ホルムズ触れず」の理由は 自衛隊の中東派遣検討
国際法・ルールと日本
2019/10/22 2:00
日本経済新聞 電子版
安倍晋三首相は中東を航行する船舶の安全確保に向けて近海への自衛隊派遣の検討を指示した。中東のホルムズ海峡で日本を含むタンカーへの攻撃が続き、米国が同盟国に船舶を守るための有志連合の結成を呼びかけたのがきっかけだ。日本政府は自衛隊派遣を検討する対象海域としてホルムズ海峡に触れなかった。背景には友好関係にあるイランへの配慮だけでなく、法的な側面がある。
首相は18日の国家安全保障会議(NSC)の4大臣会合で中東への自衛隊派遣の検討を指示した。菅義偉官房長官はその後の記者会見で活動範囲について「オマーン湾、アラビア海北部の公海、バベルマンデブ海峡の東側の公海を中心に検討する」と強調した。6月に日本の船舶を含むタンカー2隻が近くで攻撃を受けたホルムズ海峡には言及しなかった。
ホルムズ海峡はサウジアラビアなど中東各国が原油を輸出する際の大動脈で、日本など原油の消費国にとっては交通の要衝となっている。世界で取引される原油の3~4割はホルムズ海峡を通過しているとされる。一方で海域が狭く公海部分が小さいため、紛争が起きやすいリスクと隣り合わせとなる。
公海上であれば航行は自由だ。国際慣習法として「公海自由の原則」が確立しているからだ。領海外の公海はどの国の領有対象にもならず、各国は航行や上空飛行など自由に使える。
国連海洋法条約は沿岸国の主権が及ぶ領海は基線から「12カイリを超えない範囲」と定める。ホルムズ海峡の最も狭い海域は21カイリしかなく、沿岸国のイランとオマーンの領海が重なる。両国は重複する部分の等距離中間線を境界としている。

他国の領海を航行する際は沿岸国の平和や秩序、安全を害さない「無害通航」の権利が保障される。さらに海上交通の要衝で国際航行に使用される海峡は公共財の「国際海峡」として、自由通航に近い「通過通航」が船舶や航空機に認められる。
だが沿岸国のイランとオマーンはホルムズ海峡を国際海峡とは認めず、外国軍艦の航行には事前許可制を求めている。加えてイランは国連海洋法条約を批准しておらず、一般の船舶を含めて領海内の無害通航の条件を厳しく設定している。
米国が同盟国に呼びかけたホルムズ海峡を航行する船舶の安全確保に向けた有志連合にイラン側は反発していた。イランのザリフ外相は8月末の来日時に安倍首相と会談した際、日本の参加に反対する考えを伝えた。
中東への自衛隊派遣を巡って、日本政府は自衛隊法に基づく「海上警備行動」や海賊対処法の「海賊対処行動」も検討してきた。海上警備行動は自国の船に限って護衛することができ、武器使用も一部容認される。
ホルムズ海峡に独自に海上自衛隊の艦船を派遣したとしても、イランが航行を認めるかは微妙だ。運用はオマーン側の領海の範囲内に集中せざるを得なくなる。他国の領海内では、海自艦船や警護する民間船舶が攻撃を受けた場合でも、武力を行使して反撃することは憲法上、困難だ。
このため政府は今回、自衛隊を派遣する際の根拠として防衛省設置法に基づく「調査・研究」を想定する。情報収集の強化を狙ったもので、武器を使った民間船舶の護衛は原則できない。菅氏が対象海域としてホルムズ海峡に触れず、公海部分に多く言及しているのはこうした運用上の難しさがある。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51239050R21C19A0PP8000/

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.