مقالات

درخواست کردها از اسرائیل برای متوقف کردن ترک ها در سوریه [ایگور سوبوتین، نزاویسمایا گازتا (روسیه)، 22 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

کردها از اسرائیل درخواست کرده اند تا مانع از اجرای عملیات ترکیه در شمال شرقی سوریه شود. گفتنی است که طی سال های اخیر، دولت یهودی در خصوص آمادگی خود برای حمایت از تشکیلات کردها سخن گفته بود.

 درخواست کردها از اسرائیل برای متوقف کردن ترک ها در سوریه
1- کردها از اسرائیل درخواست کرده اند تا مانع از اجرای عملیات ترکیه در شمال شرقی سوریه شود. گفتنی است که طی سال های اخیر، دولت یهودی در خصوص آمادگی خود برای حمایت از تشکیلات کردها سخن گفته بود.
2- از زمانی که ترک ها عملیات چشمه صلح را آغاز کرده اند، دولت یهودی بارها، از آن انتقاد کرده است. اسرائیل قاطعانه، حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه را محکوم می کند و در خصوص احتمال نسل کشی کردها هشدار می دهد. حتی، برخی از مقامات اسرائیلی موافق تشکیل دولت کردستان در شمال سوریه هستند و این با منافع اسرائیل و امریکا مطابقت دارد.
3- در پی تشکیل دولت خود مختار نیروهای کرد در شمال سوریه، نشانه هایی از قرابت اسرائیل و کردها دیده شده بود. در پاییز سال 2018 میلادی، الیزابت تسورکوا، کارمند علمی مرکز تحلیل اسرائیل، گزارش تحقیقاتی را منتشر کرد که در آن، دستکم از 12 فراکسیون مخالف در سوریه سخن گفته شده که از سوی اسرائیل حمایت می شوند. نه فقط از حمایت تسلیحاتی، بلکه حمایت مالی نیز سخن در میان است. البته، بعد از حمله ارتش دولت سوریه به استان های جنوبی سوریه، این کمک های اسرائیل قطع شده بود.
4- به نوشته رسانه های گروهی ایران، اسرائیل در جریان بحران سوریه، اهداف گوناگونی را مدنظر داشت. پیشتر، منافع ترکیه و اسرائیل به خاطر مقابله با رژیم سوریه در یک راستا قرار داشت. اما، با تغییر وضعیت در سوریه و قدرت گرفتن رژیم این کشور، ترکیه اولویت خود را از مقابله با رژیم با مقابله با قدرت گرفتن و استقلال طلبی کردها تغییر داد. اما، کردها تنها گروهی هستند که اسرائیل امیدوار بود تا بتواند با آنها متحد شود و سوریه و دیگر کشورهای کردنشین را با کمک آنان تجزیه کند. در حال حاضر، منافع اسرائیل به خاطر حمله به کردها در تهدید قرار گرفته است. از این رو، اسرائیل از کردها حمایت می کند و اعلام کرده که هر گونه کمکی را در اختیار آنان قرار خواهد داد.
 منبع: اداره کل رسانه های خارجی

Курды просят Израиль остановить турок в Сирии
Может ли еврейское государство помочь в предотвращении этнических чисток
Игорь Субботин
Курды попросили Израиль остановить турецкую операцию «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии. Соответствующую просьбу публикует израильская пресса. В последние годы еврейское государство посылало недвусмысленные сигналы о готовности поддержать курдские формирования в Заевфратье. Были данные, что сторонами даже предпринимались попытки наладить торговлю нефтью.
С просьбой о помощи к Израилю обратился один из командиров «Демократических сил Сирии» (ДСС). Это многонациональный альянс, основой которого остаются курдские формирования. «Я уверен, еврейский народ лучше всех понимает положение курдского народа, потому что он переживал подобные опасности на протяжении большей части своей истории, – приводит издание Times of Israel слова неназванного военачальника. – Я уверен, что он не будет бездействовать, когда наш регион сталкивается с турецким террором».
С тех пор как турки начали операцию «Источник мира», еврейское государство неоднократно подвергало ее критике. «Израиль решительно осуждает вторжение Турции в курдские районы Сирии и предостерегает от проведения этнической чистки против курдов – будь то Турция или ее посредники», – говорилось в одном из заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
На фоне турецкого наступления бывший министр юстиции Израиля Аелет Шакед выступила за создание курдского государства на севере Сирии. Это, по ее словам, соответствует интересам как Израиля, так и США.  
«Курды – самая большая в мире нация, не имеющая собственной страны, с населением около 35 млн человек, – написала Шакед в Facebook. – Они – древний народ, который имеет особую историческую связь с еврейским. Курды, особенно те, которые живут в Турции и в Северной Сирии, – самые прогрессивные и вестернизированные в этом регионе. Они – главная сила, которая боролась с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ. – «НГ») и пережила многотысячные потери». Западный мир, по словам Шакед, должен поддержать ДСС.
После того как в 2016 году курдские силы в одностороннем порядке провозгласили на севере Сирии самоуправляемое государство, признаки сближения Израиля и курдов появлялись постоянно. В этом году ливанская газета Al-Akhbar приводила адресованное израильскому руководству письмо за подписью сопредседательницы исполнительного совета Ассамблеи демократической Сирии Ильхам Ахмед. В послании говорится о готовности ДСС продавать на комфортных для Израиля условиях сырую нефть, которая добывается в северо-восточных районах Сирии. В обмен Ахмед якобы просила израильтян о помощи военного и политического характера. В качестве посредника между сторонами Al-Akhbar называла американо-израильского бизнесмена Моти Кахану. В пользу этой гипотезы говорило то, что в сирийском Камышлы неправительственная организация Каханы под названием «Амалия» была поймана на открытии официального представительства.
Это не первая внешнеполитическая авантюра, которую приписывают Кахане. С его именем нередко связывают историю взаимодействия еврейского государства с фракциями умеренной сирийской оппозиции, которые действовали в южных районах Сирии. Раненые повстанцы, а также жители этих провинций иногда проходили лечение в госпиталях Израиля. Им давали продовольствие и медикаменты. В этом Кахана, как сообщалось, принимал самое активное участие. Интересно и другое.
Осенью 2018 года научный сотрудник израильского аналитического центра «Форум регионального мышления» Елизавета Цуркова опубликовала исследование, в котором говорилось как минимум о 12 фракциях сирийской оппозиции, которым оказывал поддержку Израиль. Речь шла не только об оружии, но и о финансах. Правда, на фоне наступления сирийской правительственной армии на южные провинции Сирии израильтяне свернули помощь и отказались от своих обязательств.
Ситуация немного напоминает нынешнюю, только теперь под угрозой оказались курдские формирования. Проводить параллели можно, если брать в расчет сообщения иранских полуофициальных СМИ о том, что израильская разведка Моссад тренировала курдских бойцов с севера Сирии. По этим данным, свыше 20 выходцев из Сирийского Курдистана – речь идет о представителях влиятельнейшей курдской партии «Демократический союз» – прошли программу под названием «Курдистанский Моссад». Иранские СМИ отмечали, что она рассчитана на то, чтобы научить сирийских курдов «вести шпионские операции» против неких региональных сил, которые оказывают дестабилизирующее влияние. Конечно, речь шла об Иране. Впрочем, эти данные могли быть и спекуляцией иранских журналистов.
Но после того, как склады подконтрольного Ирану шиитского ополчения в Ираке в последние месяцы стали объектом регулярных обстрелов, силы безопасности в Багдаде обвинили израильтян в том, что именно они проводят эти нападения, и не откуда-нибудь, а из Заевфратья – прямо из тех районов, которые до настоящего времени находились в руках ДСС.
Конечно, можно допустить, что сообщения об израильской поддержке ДСС направлены главным образом на то, чтобы подогреть в арабских племенах, проживающих на подконтрольной альянсу территории, ненависть к курдским командирам. Однако трудно представить себе, что районы Заевфратья никогда не рассматривались военными и разведывательными ведомствами Израиля как комфортный плацдарм для противодействия иранской военной политике. Теперь же возвращение части этих территорий в руки сирийской правительственной армии ставит вопрос, обоснуются ли там подконтрольные Ирану иррегулярные формирования. Но вмешиваться в ситуацию Израилю, как кажется, уже поздно.  

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.