مقالات

ایران نگران سرنوشت حزب الله است [ایگور سوبوتین، نزاویسمایا گازتا (روسیه)، 26 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

155254  ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
یک هفته بعد از آغاز اعتراضات در لبنان، سردار قاسم سلیمانی به بیروت سفر کرد. علت آغاز اعتراضات، اصلاحات اقتصادی است، اما شعارهایی نیز علیه مداخله تهران در امور داخلی کشور نیز سر داده می شود. احتمال دارد، سفر سلیمانی به بیروت، از نگرانی های ایران به خاطر سرنوشت حزب الله حکایت داشته باشد.

 ایران نگران سرنوشت حزب الله است
1- یک هفته بعد از آغاز اعتراضات در لبنان، سردار قاسم سلیمانی به بیروت سفر کرد. علت آغاز اعتراضات، اصلاحات اقتصادی است، اما شعارهایی نیز علیه مداخله تهران در امور داخلی کشور نیز سر داده می شود. احتمال دارد، سفر سلیمانی به بیروت، از نگرانی های ایران به خاطر سرنوشت حزب الله حکایت داشته باشد.
2- سلیمانی زمانی به بیروت سفر کرد که اعتراضات تقریبا تمامی کشور را فرا گرفته است. می بایست اذعان داشت که اعتراضات در لبنان باعث نگرانی دولت ایران شده که حامی اصلی اش حزب الله در آنجا فعالیت دارد. گفته می شود که در نشست اضطراری شورای عالی امنیت ملی ایران و با مشارکت نمایندگان وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی از نمایندگان حزب الله، موضوع آغاز اعتراضات در لبنان بحث و بررسی شده است. شرکت کنندگان در این نشست به قانونی بودن اعتراضات در این مرحله اذعان داشند و تصمیم گرفتند، فقط ناظر این روند باشند.
3- اعتراضات در لبنان همگانی است. حسن نصرالله، دبیر حزب الله، نیز این اعتراضات را قانونی نامیده است. او در سخنرانی خود، به احترام به دولت فراخوانده و خاطر نشان کرده که تشکیل کابینه جدید وزیران به زمان زیادی نیاز دارد.
4- به گفته آنتون مارداسوف، کارشناس شورای روسیه در امور بین الملل، «در ابتدا، این اعتراضات عاری از فرقه گرایی و برعکس، در راستای ابراز همبستگی میان جوامع بود. سپس، احزاب تلاش کردند، جنبش اعتراضی را رهبری کنند، اما موفق نشدند. در این رویدادها، نقش ارتش بسیار مشهود بود که از یک سو، اعتبار خود را در جامعه لبنان حفظ کرد و از سوی دیگر، به خاطر افزایش نقش هایش، مورد انتقاد قرار گرفت. اما، باید گفت که بعید به نظر می رسد، معترضان شانسی برای دریافت نرمش ها از سوی دولت داشته باشند. به رغم آن که برای حزب الله، چنین اعتراضاتی چندان قابل قبول نیست، اما به احتمال زیاد، مطالبات سکولار در اتحادهای سیاسی گوناگون غرق خواهد شد. برای نمونه، حزب الله موفق شده، اعتراضات را در میان شیعیان به نفع جنبش امل سوق دهد. در این میان، شانس باسل برای رئیس جمهوری به شدت، کاهش یافته است. در آینده، این روند احنمال دارد بر مواضع حزب الله تاثیرگذار باشد، اما، بعید به نظر می رسد که این تاثیرات چندان جدی باشند».
5- اعتراضات در لبنان به خاطر عدم موفقیت حکومت در یافتن راه حل برای بهبود بحران اقتصادی است که طی یک سال گذشته، فراگیر شده است. محرک اصلی این اعتراضات، اعمال مالیات برای بنزین، دخانیات و تماس های تلفنی آنلاین از طریق واتس آپ می باشد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

Иран встревожен судьбой "Хезболлы"
Опасны ли протесты в Ливане для "партии Аллаха"
Игорь Субботин

После недели ливанских протестов Бейрут, по неофициальным данным, посетил иранский генерал Касем Сулеймани, который курирует военные кампании Ирана за рубежом. Требования демонстрантов касаются экономических реформ, но можно услышать и лозунги против вмешательства Тегерана в ливанские дела. Визит Сулеймани может говорить об опасениях Ирана за судьбу «партии Аллаха».
О том, что командир подразделения «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) посетил Ливан, сообщили местные политики. Лидер Движения за демократические перемены Эли Махфуд обратил внимание на то, что военачальник прибыл в то время, когда протесты охватили почти всю страну. Политик задался вопросом, не связан ли приезд Сулеймани с попытками предотвратить возможный крах нынешнего коалиционного правительства. Махфуд заявил о необходимости прекратить иранское вмешательство в дела Ливана.  
Нужно признать: ливанские протесты не могли не озаботить иранское руководство, под фактическим контролем которого находится базирующаяся в Ливане военно-политическая организация «Хезболла». Арабская газета Al-Jarida сообщала накануне о том, что тема волнений в Ливане обсуждалась на экстренном заседании Высшего совета по национальной безопасности Ирана с участием представителей оборонного ведомства, КСИР и даже некоторых представителей самой «Хезболлы». По этим данным, участники заседания признали законность демонстраций на данном этапе и приняли решение просто наблюдать за их ходом. Впрочем, трудно себе представить, что кто-то попытается погасить народное недовольство силой.
Протесты носят массовый характер: они охватили все районы Ливана. Но пока их называют относительно мирными. Наблюдатели нередко говорят об их «карнавальной атмосфере», хотя требования участников акций – не часть театрализованного представления. Коалиционному правительству во главе с премьер-министром Саадом Харири предъявляют претензии в деструктивной экономической политике и, конечно, в потворстве тотальной коррупции. Неделю назад Харири фактически сам нажал на спусковой механизм, предложив вместе с другими членами кабмина налоговый пакет, который включал в себя в том числе налог на использование мессенджера WhatsApp. После того как протесты парализовали Бейрут, премьер дал задний ход, однако было уже поздно: налог на мессенджер послужил триггером для демонстраций.
Парадоксально, но законность протестов публично признал даже генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла. Выступая с телеобращением, политик призвал сохранить целостность правительства, которое включает в себя несколько представителей «партии Аллаха», и отметил, что формирование нового кабинета министров потребует много времени, которое можно потратить на реформы. Отчасти на мягкость его реакции могло повлиять то, что участники протестных акций категорично обвиняли «Хезболлу» в поддержке коррумпированного правительства, которое, по их словам, лишило обычных людей их средств к существованию. Вероятно, тезис о том, что «партия Аллаха» имеет прочную и монолитную социальную базу в Ливане, не прошел проверку на прочность.
«Изначально протесты были свободны от сектантства и, наоборот, выражали солидарность между общинами, где шииты осуждали движения «Амаль» и «Хезболла», сунниты – премьера Харири, а христиане – президента Мишеля Ауна, – сказал «НГ» эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Затем партии попытались возглавить протестное движение, но неудачно. В этих событиях особо проявилась роль армии, которая, с одной стороны, подчеркнула свой престиж в ливанском обществе и стала некой разделительной чертой между светскими и сектантскими протестующими, а с другой стороны, приняла на себя часть критики из-за своей растущей роли».
Эксперт обращает внимание на специфику Ливана и нынешнюю политическую ситуацию. «Во-первых, противоречивое нахождение на президентском посту Ауна в некотором роде благо для страны, – говорит Мардасов. – Его назначение хотя бы вернуло исполнительную власть, которая отсутствовала с 2014 года. Во-вторых, усиление зятя президента – главы МИДа Джебрана Басиля – обострило межрелигиозную напряженность. Со стороны Басиля это был сознательный шаг для завоевания христианского электората. В-третьих, несмотря на то что в прошлом Аун получил политические очки на противостоянии с «Хезболлой», за годы на посту он укрепил отношения с движением. В итоге «Хезболла» сейчас имеет достаточно прочные позиции в правительстве и даже официально поддержала суннита Харири с его планом выведения страны из кризиса».
Эксперт заключает, что протестующие вряд ли имеют шанс получить что-либо, за исключением ряда обещанных уступок. «Несмотря на то что для «Хезболлы» такие протесты – малоприятное дело, светские требования скорее всего потонут в различных сложных тактических политических альянсах между представителями различных межрелигиозных групп, – говорит Мардасов. – Так, «Хезболле», по сути, удалось канализировать протесты среди шиитов в сторону движения «Амаль» и в сторону ее лидера – Набиха Берри. При этом шансы Басиля стать президентом резко упали. В перспективе это может отразиться на позициях «Хезболлы», но вряд ли серьезным образом».  


 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.