مقالات

برخورد اقتصادی تهران و ریاض در دشمنی علیه یکدیگر [ایگور سوبوتین، نزاویسمایا گازتا (روسیه)، 28 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

آغاز اعتراضات در عراق باعث نگرانی ایران شده است. در روزهای اخیر، وزارت امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که ملت عراق و دولت مرکزی خود، خواهند توانست، راه سازش را بیابند.

برخورد اقتصادی تهران و ریاض در دشمنی علیه یکدیگر

1- آغاز اعتراضات در عراق باعث نگرانی ایران شده است. در روزهای اخیر، وزارت امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که ملت عراق و دولت مرکزی خود، خواهند توانست، راه سازش را بیابند.

2- در اعتراضات عراق، شعارهایی علیه ایران نیز سر داده می شود. عباس موسوی، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه ایران، گفته که بغداد و معترضان قادر هستند، مشکلات خود را حل کنند. تهران از مطالبات ملت عراق و همچنین، سخنان فعالان دینی و نخست وزیر این کشور حمایت می کند.

3- موج جدید اعتراضات در عراق در روز 25 ماه اکتبر آغاز شد. در نتیجه درگیری ها، 42 نفر کشته و بیش از 2 هزار نفر زخمی شده اند. در این اعتراضات به مراکز حشد الشعبی که یکی از حامیان ایران بشمار می رود، حمله شده است.

4- ناظران توجهات را به سوی این موضوع جلب می کنند که در عراق، پیوسته، اعتراضاتی برگزار می شود، اما این بار، این اعتراضات ضد دولتی مشابه اعتراضات قبلی نیست. معترضان شیعه شعارهایی علیه نیروهای سیاسی سر می دهند. در این اعتراضات شعارهای ضد ایرانی نیز سر داده می شود. اسرائیل و امریکا نیز حشد الشعبی را به سازمان دهی این اعتراضات متهم می کنند.

5- با توجه به آن که بازیکنان گوناگون منطقه ای و از جمله، عربستان سعودی، دشمن ایران، در عراق به دنبال منافع خود هستند، باید گفت که احتمال دارد، این اعتراضات به ابزاری برای مبارزه نیروهای خارجی تبدیل شوند.

6- گریگوری لوکیانوف، استاد علوم سیاسی در مدرسه عالی اقتصادی روسیه، در گفتگو با نشریه «نزاویسیمایا گازتا» گفت: «ایران، عربستان سعودی و امریکا – سه کشوری هستند که از امکانات خوبی برای تاثیرگذاری بر اوضاع عراق برخوردار هستند. تمامی این کشورها موافق این هستند که این اعتراضات سیاسی در عراق خاموش شوند. در زمینه ای از اوضاع پیچیده در خلیج فارس و وقوع حملات علیه عربستان سعودی و وجود خطرات برای ترانزیت نفت در این منطقه، به دشواری می توان گفت که عربستان سعودی برای وارد شدن به یک بازی جدید دیگر آمادگی داشته باشد. برای عربستان سعودی، مشکلات پیرامون جنگ یمن کافی است. ایران نیز که به منابع خود در سوریه نیاز دارد، نمی خواهد از امکانات خود در عراق استفاده کند و آنها را هدر دهد. در شرایط حاضر، ایران و عربستان سعودی، تلاش می کنند، در این روند عراق مشارکتی نداشته باشند. تمامی کشورهای همسایه عراق به دنبال این هستند که خود دولت این کشور مشکلاتش را حل و فصل کند. وقوع موجی از کشتارها در عراق از آن حکایت دارد که برخی از نیروهای سیاسی به دنبال بی ثبات کردن این کشور هستند».
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

 

Тегеран и Эр-Рияд экономят на вражде
Иран и Саудовская Аравия пока воздерживаются от вмешательства в иракский протест
Игорь Субботин
Протестная ситуация в Ираке волнует соседний Иран. В минувшие выходные МИД Исламской Республики выразил надежду, что иракский народ и центральное правительство сумеют сами найти компромисс. Несмотря на то что иракские события дают широкий простор для версий об участии внешних сил – Ирана или Саудовской Аравии, – в экспертной среде утверждают, что в ситуации с этими волнениями региональные игроки повели себя нехарактерно. Неспокойная обстановка сохранялась эти выходные в Багдаде и провинциях Ди-Кар, Басра, Васит, Майсан, Эд-Дивания, Бабиль и Мутанна. На этом фоне премьер-министр республики Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы столицы. 
Командующий иракским спецназом получил от главы правительства указание принять «все необходимые меры» для разгона протестов.
В этот уик-энд с комментариями выступила иранская сторона, которую часть протестующих обвиняет во вмешательстве во внутренние дела. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил уверенность, что Багдад и протестующие смогут «справиться с текущими проблемами и двигаться дальше с целью развития страны». Дипломат заявил о «глубоком сожалении по поводу недавних событий, которые привели к гибели и ранению десятков людей, а также материальному ущербу». «Тегеран поддерживает ясно изложенные требования народа Ирака, а также заявления религиозных авторитетов и премьер-министра страны Адель Абделя Махди», – отметил Мусави.
Новая протестная волна началась 25 октября. Выступления быстро переросли в столкновения с силами безопасности. В результате 42 человека погибли и около 2 тыс. получили травмы и ранения. Участники акций, направленных против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в правительственных структурах, устроили штурм местных административных зданий, офисов различных политических сил и, что немаловажно, объектов шиитского военизированного ополчения «Хашд аш-Шааби», которое называют инструментом Ирана. По неофициальным подсчетам, ущерб был причинен более чем 70 правительственным учреждениям, партийным офисам, а также объектам частной собственности.
Наблюдатели обращают внимание на то, что в Ираке регулярно проходят протесты, однако этот раунд антиправительственных выступлений не имеет аналогов по своему конфессиональному оттенку. Так, британская Guardian отмечает, что шиитские демонстранты выступают с лозунгами против политических сил шиитского толка. Нередко в манифестациях используются антииранские лозунги. Это дает руководству «Хашд аш-Шааби» повод обвинять в организации протестов Израиль и США. Стоит заметить, что отчасти катализатором протестных выступлений стало увольнение популярного в народе офицера контртеррористической службы Абдул-Вахаба аль-Саади, который считался независимой от внешних сил фигурой.
С учетом того, что к Ираку проявляют интерес разные региональные игроки, в том числе и враждебная Ирану Саудовская Аравия, логично допустить, что протестные акции могут стать предметом борьбы внешних сил. Однако в экспертной среде смотрят на ситуацию по-иному.
«Иран, Саудовская Аравия и США – это тройка государств, которые обладают наибольшими возможностями для того, чтобы повлиять на обстановку в Ираке, – заявил «НГ» старший преподаватель департамента политической науки НИУ «Высшая школа экономики» Григорий Лукьянов. – Тем не менее в условиях той турбулентности, в которую вошел регион в 2019 году, все эти страны в наименьшей степени заинтересованы в том, чтобы политические протесты, которые охватили Ирак, переросли в нечто более серьезное. На фоне сложной ситуации в Персидском заливе, на фоне атак, которым подверглась Saudi Aramco, на фоне угроз для перемещения грузов, в том числе нефтяных, по Персидскому заливу сложно говорить, что Саудовская Аравия готова вступать в еще одну игру, кроме тех, которые уже ведутся».
Эксперт напоминает, что проблем вокруг йеменского конфликта саудовскому правящему дому пока достаточно. «Иран, который вынужден вкладывать колоссальные ресурсы в Сирию, тратить силы на реагирование в Персидском заливе, тоже в наименьшей степени заинтересован в том, чтобы увеличивать расходы на ситуацию в Ираке, – отмечает Лукьянов. – В данной ситуации обе стороны – и Иран, и Саудовская Аравия – будут стараться до последнего минимизировать свое участие в процессах, происходящих на территории Ирака. Во многом это продиктовано не только желанием сохранить средства, но и опасением, что любая огласка, связанная с поддержкой тех или иных сил, может болезненно сказаться на репутации и стать угрозой отношениям с Багдадом в долгосрочной перспективе».
По словам аналитика, пока все соседи Ирака заинтересованы в том, чтобы с ситуацией справилось само иракское правительство и те силы, которые существуют в легальном политическом пространстве. «С другой стороны, деструктивные политические элементы, в частности «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ. – «НГ»), чье подполье достаточно сильно в Ираке, будут стараться максимально использовать ситуацию для того, чтобы спровоцировать акции насилия, – полагает Лукьянов. – Волна убийств, которая накануне прокатилась по Ираку, говорит о стремлении отдельных политических акторов дестабилизировать ситуацию в стране. Однако я категорически против идеи, что за этими акциями саботажа и провокациями стоит какое-либо государство». Это, как говорит эксперт, может быть либо ИГ, либо отдельные группы, некогда действовавшие в составе шиитских ополчений. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.