مقالات

همه حاضر برای کنترل روند تخلیۀ کردها: روسیه، ترکیه، آمریکا و سوریه [مارکو آلساندو، لارپوبلیکا (ایتالیا)، 31 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مریم شرکا)

به موجب توافقات حاصله میان مسکو و آنکارا که نیروهای کرد و نیز نیروهای سوریه نیز آنها را پذیرفتند، نیروهای ترکیه و روسیه گشت زنی های مشترک خود را در شمال شرق سوریه آغاز نمودند. آمریکایی ها نیز به میدان بازگشتند.

همه حاضر برای کنترل روند تخلیۀ کردها: روسیه، ترکیه، آمریکا و سوریه
چکیده:
1-    به موجب توافقات حاصله میان مسکو و آنکارا که نیروهای کرد و نیز نیروهای سوریه نیز آنها را  پذیرفتند، نیروهای ترکیه و روسیه گشت زنی های مشترک خود را در شمال شرق سوریه آغاز نمودند. آمریکایی ها نیز به میدان بازگشتند.
2-    روس ها، ترک ها، سوری ها، آمریکایی ها، چریک های عرب هوادار ترک ها و شورشیان عرب هوادار سوری ها، سرویس های جاسوسی تمامی طرف های درگیر و طبعاً کردها که در این مرحلۀ بسیار بحرانی به سختی قادرند منطقه ای را که تا دیروز تحت کنترلشان بوده، تخلیه نمایند، در این عرصه حضور دارند.
3-    در توافق حاصل شده میان ترکیه و روسیه که اخیراً توسط پوتین و اردوغان در سوچی به امضاء رسید، آمده است که این گشت زنی ها در غرب منطقۀ تحت کنترل نیروهای ترک در مرز سوریه و ترکیه واقع در شمال صورت پذیرد.
4-    آمریکا به همراه نیروهای دمکراتیک سوریه به رهبری کردها اولین گشت زنی نظامی خود را در شمال شرق سوریه  آغاز نمود. تفنگداران دریایی بدین ترتیب به منظور محافظت از چاه های نفتی حضور خود را در منطقۀ دیرالزور گسترش دادند.
5-    همۀ اینها در حالی صورت می گیرد که پیشروی ناگهانی ترکیه در سوریه متوقف نمی شود. اردوغان خبر داد که در صورت لزوم منطقۀ امنیتی خود را گسترش خواهد داد.
6-    در این آشفته بازار، رژیم سوریه تحت حمایت مسکو است و ترکیه در بحران سوریه، مخاطب و متحد به شمار می آید. روسیه نیز در مدیریت به اصطلاح «منطقۀ امن» در شمال  کشور در نزدیکی مرز میان ترکیه و سوریه، نقش میانجی میان این دو کشور را ایفاء می کند.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی   

 

همه حاضر برای کنترل روند تخلیۀ کردها: روسیه، ترکیه، آمریکا و سوریه
چکیده:
1-    به موجب توافقات حاصله میان مسکو و آنکارا که نیروهای کرد و نیز نیروهای سوریه نیز آنها را  پذیرفتند، نیروهای ترکیه و روسیه گشت زنی های مشترک خود را در شمال شرق سوریه آغاز نمودند. آمریکایی ها نیز به میدان بازگشتند.
2-    روس ها، ترک ها، سوری ها، آمریکایی ها، چریک های عرب هوادار ترک ها و شورشیان عرب هوادار سوری ها، سرویس های جاسوسی تمامی طرف های درگیر و طبعاً کردها که در این مرحلۀ بسیار بحرانی به سختی قادرند منطقه ای را که تا دیروز تحت کنترلشان بوده، تخلیه نمایند، در این عرصه حضور دارند.
3-    در توافق حاصل شده میان ترکیه و روسیه که اخیراً توسط پوتین و اردوغان در سوچی به امضاء رسید، آمده است که این گشت زنی ها در غرب منطقۀ تحت کنترل نیروهای ترک در مرز سوریه و ترکیه واقع در شمال صورت پذیرد.
4-    آمریکا به همراه نیروهای دمکراتیک سوریه به رهبری کردها اولین گشت زنی نظامی خود را در شمال شرق سوریه  آغاز نمود. تفنگداران دریایی بدین ترتیب به منظور محافظت از چاه های نفتی حضور خود را در منطقۀ دیرالزور گسترش دادند.
5-    همۀ اینها در حالی صورت می گیرد که پیشروی ناگهانی ترکیه در سوریه متوقف نمی شود. اردوغان خبر داد که در صورت لزوم منطقۀ امنیتی خود را گسترش خواهد داد.
6-    در این آشفته بازار، رژیم سوریه تحت حمایت مسکو است و ترکیه در بحران سوریه، مخاطب و متحد به شمار می آید. روسیه نیز در مدیریت به اصطلاح «منطقۀ امن» در شمال  کشور در نزدیکی مرز میان ترکیه و سوریه، نقش میانجی میان این دو کشور را ایفاء می کند.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی 

 


 La Repubblica
Tutti presenti per controllare l'evacuazione curda: Russia, Turchia, Usa e Siria
Le truppe turche e quelle russe hanno cominciato i pattugliamenti congiunti nel Nord-Est della Siria, come previsto dagli accordi tra Mosca e Ankara, accettati dalle forze curde e da quelle governative siriane. E sono tornati anche gli americani
dal nostro inviato MARCO ANSALDO
01 novembre 2019
SURUC (al confine fra Turchia e Siria) – Benvenuti nella “zona di insicurezza”. All’alba del 1 novembre ora tutti pattugliano in Siria. Anche chi non doveva, e aveva anzi annunciato il proprio ritiro. Tutti (o quasi) a controllare l’effettiva evacuazione forzata dei combattenti curdi, che difendevano invece il proprio territorio.

Russi, turchi, siriani, americani. Milizie arabe filo turche e ribelli arabi filo siriani. Servizi di intelligence di tutte le parti in causa. E, naturalmente, i curdi, che faticano in questa fase tanto caotica a lasciare sgombra la zona fino a ieri sotto il loro controllo. Il nord della Siria appare sempre più non un’area di sicurezza, ma il suo esatto contrario, nel momento in cui gli eserciti turco e siriano, avversari, si trovano per la prima volta uno di fronte all’altro, e hanno già cominciato gli scontri. In un’intervista televisiva, il presidente Bashar al Assad avverte: "Se l'invasore turco non lascerà la Siria non c'è alternativa alla guerra". Dichiarazione che mette ovviamente in apprensione in tutta la regione.

I pattugliamenti congiunti sono stati avviati dalle truppe regolari di Russia e Turchia. Avvengono inizialmente nel distretto di Derbasiye, a est della zona frontaliera controllata dalle forze turche e dalle milizie arabe cooptate da Ankara. L'intesa turco-russa firmata di recente a Sochi da Putin e Erdogan prevede che i pattugliamenti siano effettuati anche a ovest della zona controllata dalle forze turche, che corrisponde al rettangolo di territorio delimitato dalla frontiera siro-turca a nord, dall'autostrada M4 a sud, e dalla cittadina di Ras al Ayn a est e Tal Abyad a ovest. Dunque, oltre i 120 chilometri del territorio già sotto il controllo della Turchia. Da questa intesa è però esclusa la città di Qamishli, considerata in Siria come la “capitale amministrativa” della regione autonoma curda. I pattugliamenti avvengono per ora lungo una profondità di almeno 7 km rispetto ai 10 previsti dagli accordi. Il ritiro dei combattenti curdi, avvenuto secondo gli accordi a fine mese, riguarda un'area profonda 30 km a est del fiume Eufrate.


Ma, a sorpresa, e già dal 31 ottobre, pattugliano in Siria anche gli americani, che dovevano però ritirarsi. Tutto, qui, era anzi cominciato con l’annuncio di Donald Trump che aveva scombussolato l’intera area, e causato il 9 ottobre scorso l’offensiva turca nel nord della Siria. Le truppe Usa invece si sono per ora solo spostate, per andare ad assicurarsi i pozzi petroliferi della compagnia Conoco in una zona più interna del Paese. Gli Stati Uniti hanno difatti avviato assieme alle Forze democratiche siriane a guida curda il primo pattugliamento militare nel Nord-Est della Siria dall'annuncio del ritiro delle loro truppe. Secondo la tv Al Jazeera, i pattugliamenti hanno riguardato la zona di Qahtaniyah, nella provincia di Hasakah vicino al confine iracheno, dove in base agli accordi di Sochi dovrebbero schierarsi le truppe di Damasco insieme con la polizia militare di Mosca. I marines hanno così incrementato la loro presenza nell'area di Deir es-Zor a protezione dei pozzi di petrolio.

Tutto ciò avviene mentre l’affondo territoriale della Turchia in Siria non accenna a fermarsi, almeno nelle intenzioni. Avverte infatti il presidente Recep Tayyip Erdogan: “Se necessario espanderemo la nostra area di sicurezza”. Il desiderio di Ankara è dunque di andare ben più in profondità rispetto ai 35 chilometri annunciati nelle intese. Il leader turco punta ora il suo sguardo su Kobane, la città curda simbolo della resistenza contro l’Isis, che nel frattempo ha nominato il successore di Abu Bakr al Baghdadi fattosi saltare in aria nel blitz americano la notte del 23 ottobre. Dice il presidente turco: "I russi ci hanno garantito che Manbij sarà ripulita. Ma non è sufficiente, c'è bisogno che anche Tal Rifat e Kobane a ovest vengano ripulite e messe sotto il nostro controllo”.

Turchia ed Siria già sono venute a contatto. Ad Ankara il ministero della Difesa ha reso noto che 18 militari dell'esercito di Damasco, catturati dall'esercito il 29 ottobre, sono stati consegnati alle autorità russe. I militari fedeli al presidente siriano Bashar al Assad, erano stati feriti e catturati dopo un conflitto a fuoco vicino a Ras al Ayn, città siriana più volte bombardata, al termine del quale ci sarebbero stati almeno 6 morti tra i soldati siriani. I rapporti fra Ankara e Damasco stanno peggiorando visibilmente. Il regime siriano è sostenuto da Mosca, di cui invece la Turchia è interlocutore e alleato nella crisi siriana. La Russia funge da intermediario tra la Turchia e la Siria nella gestione della cosiddetta “area di sicurezza” nel nord, al confine fra i due Paesi. Ma quanta confusione in questa zona tutto sommato ristretta, e però ora divenuta centrale e foriera di sconvolgimenti.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.