مقالات

اعتراضات در عراق برای روسیه تهدیدآمیز است [سوبوتین ایگور، نزاویسمایا گازتا (روسیه)، 12 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، شادی اصغری)

155502  ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
در عراق، هنوز اعتراضات علیه وضعیت نابسامان زندگی و فساد مالی ادامه دارد. از اول ماه اکتبر، در نتیجه بروز درگیری ها میان نیروهای امنیتی و معترضان، بیش از 300 نفر کشته شده اند. با توجه به آن که معترضان نشان داده اند، قادر به ممانعت از دسترسی به معادن نفتی هستند، این وضعیت مستقیما، شرکت های انرژی روسیه را که در عراق فعالیت دارند، تحت تاثیر قرار می دهد.

اعتراضات در عراق برای روسیه تهدیدآمیز است
1-در عراق، هنوز اعتراضات علیه وضعیت نابسامان زندگی و فساد مالی ادامه دارد. از اول ماه اکتبر، در نتیجه بروز درگیری ها میان نیروهای امنیتی و معترضان، بیش از 300 نفر کشته شده اند. با توجه به آن که معترضان نشان داده اند، قادر به ممانعت از دسترسی به معادن نفتی هستند، این وضعیت مستقیما، شرکت های انرژی روسیه را که در عراق فعالیت دارند، تحت تاثیر قرار می دهد.
2- کاخ سفید خواهان پایان یافتن اعتراضات و برگزاری انتخابات در این کشور است. این خبر قبل از بیانیه سازمان ملل متحد در خصوص مساعدت به عراق و ارائه نقشه راه برای حل و فصل بحران در این کشور و از جمله، اعمال اصلاحات در عرصه های امنیت، دارایی های مقامات سیاسی و ایجاد تغییرات اعلام شد.
3- بغداد رسمی به کاهش خشونت ها و آغاز گفتگوهای بین مردمی به همراه اعمال اصلاحات اساسی وعده می دهد. یکی از عوامل منفی - نزدیکی برخی از سیاستمداران عراقی به ایران است که عامل اصلی وخیم شدن وضعیت زندگی در این کشور بشمار می روند. عراقی ها آیت الله علی خامنه ای، رهبر دینی ایران، را به صدور فتوا در خصوص ضرورت قتل عام معترضان عراقی متهم می کنند.
4- در محافل کارشناسی به شباهت میان اعتراضات در لبنان و عراق اشاره می کنند که عرصه های اصلی نفوذ ایران بشمار می روند. هم در عراق و هم، در لبنان، فساد مالی در بسیاری از سطوح و ناکارآمدی نهادهای دولتی بسیار آشکار است.
5- در هفته گذشته، اعتراضات وارد مرحله و بعد جدیدی شد. ده ها نفر از معترضان جاده های منتهی به معادن نفتی در جنوب عراق را مسدود کردند. این نخستین بار است که جنبش ضد دولتی بر عرصه ملی نفت تاثیر گذار بوده است. می بایست خاطر نشان کرد که این روند، برخی خطرات را برای بیزینس روسیه که در عراق فعال است، به همراه دارد. شرکت های بزرگ روسیه به ویژه در عرصه نفت و گاز، روابط تجاری نزدیکی با عراقی ها دارند. در حال حاضر، در عراق، دستکم سه شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه فعالیت دارند. دیگر شرکت های روسی نیز تمایل دارند، وارد بازار عراق شوند. در این رابطه، می توان چنین نتیجه گیری کرد که احتمال دارد، مسکو بخواهد، مشارکت فعالی در میانجی گری میان طرفین بحران در عراق داشته باشد. ظاهرا، بازیکنان جهانی و منطقه ای دیگر وجهه و اعتبار خود را میان مردم عراق از دست داده اند و به احتمال زیاد، روسیه جایگاه آنان را پر خواهد کرد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

 

 

Протесты в Ираке несут риски для России
Манифестанты показывают силу нефтяным компаниям
Игорь Субботин
В Ираке все не снижается интенсивность акций протеста против ухудшения условий жизни и коррупции. С начала октября в результате столкновений с местными силами безопасности погибло свыше 300 человек, свидетельствуют данные парламента республики. С учетом того что протестующие показали способность блокировать доступ к нефтяным месторождениям, ситуация напрямую касается энергетических компаний из России, которые работают в Ираке.
Белый дом США выступил с призывом положить конец акциям протеста и инициировать выборы в ближневосточной стране. «США серьезно обеспокоены продолжающимися атаками на протестующих, гражданских активистов и СМИ, а также ограничениями на доступ в интернет в Ираке, – говорится в заявлении пресс службы американской администрации. – Несмотря на насилие со смертельным исходом и запрет на доступ в интернет, народ Ирака заставил услышать себя, свои призывы к выборам и избирательными реформам. США присоединяются к миссии ООН в Ираке и призывают иракское правительство остановить насилие по отношению к протестующим и выполнить обещание президента (Бахрама. – «НГ») Салеха осуществить реформы и провести досрочные выборы».
Этому сообщению предшествовало заявление Миссии ООН по оказанию помощи Ираку, которая составила общую «дорожную карту» для разрешения кризиса в стране, включавшую в себя реформу сектора безопасности, увеличение прозрачности в том, что касается активов политической элиты, избирательную реформу. Это во многом отражает требования демонстрантов, которые пока не готовы снижать давление на официальный Багдад. Телеканалу Al Jazeera в комиссии по правам человека иракского парламента сообщили, что с 1 октября в Ираке погибло свыше 300 человек, более 15 тыс. получили ранения. Большинство жертв были антиправительственными демонстрантами, однако сотрудники местных сил безопасности также есть в этих списках.
Декларативно официальный Багдад обещает не допустить эскалации насилия и дает зарок начать общенациональный диалог с проведением коренных реформ. Канцелярия президента республики по итогам встречи 10 ноября, на которой присутствовали премьер министр Адель Абдель Махди, спикер парламента Мухаммед аль Халбуси и председатель Высшего судебного совета Фаик Зейдан, выпустила заявление, в котором указывается, что «мирные народные протесты являются законным движением за реформы». «Участники встречи подтвердили твердую позицию воздерживаться и не принимать никаких решений, предусматривающих силовое воздействие в отношении участников мирных акций, и привлекать к строгой ответственности за любую конфронтацию, приводящую к чрезмерному насилию», – говорится в сообщении канцелярии.
При этом власти Ирака обещают отпустить манифестантов. По состоянию на 11 ноября полиция и силы антитеррористических операций все еще предпринимали попытки разогнать протестующих в Багдаде и южных провинциях. Ситуация усугубляется тем, что силы безопасности не всегда считаются с распоряжениями правительства. Это следует из заявления Amnesty International. В минувшие выходные она охарактеризовала ситуацию в республике как «кровопролитие» и призвала Багдад обуздать силовые ведомства. «Эта кровавая баня должна прекратиться сейчас, а ее виновники должны быть привлечены к ответственности», – заявила директор отделения Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке Хеба Мораеф.
Негативным фактором служит близость ряда иракских политиков к Ирану, считающемуся «спонсором» ухудшения жизни в Ираке. В одном из недавних твитов иракский депутат Фаик аль Шейх Али обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в издании фетвы о необходимости убийства иракских демонстрантов. В связи с этим парламентарий заочно обратился с вопросом к духовному лидеру иракских шиитов великому аятолле Али Систани: «Каков ваш вердикт в том, что касается убийства беспомощных демонстрантов?» Хаменеи ранее выступил с публичным заявлением, что протестующие в Ираке и Ливане поддерживаются и координируются западными спецслужбами. Однако информация о фетве пока остается только слухами.
В экспертной среде признают сходство между протестными выступлениями в Ливане и Ираке – странах, считающихся сферой интересов Ирана. Но общими чертами являются скорее требования участников протестных акций и их возраст. «То, что манифестации протекают по одной линии, говорит не о связи между делами, а об одинаковом характере проблем, которые копились десятилетиями в этих странах, – заявил «НГ» программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. – И в Ираке, и в Ливане есть коррупция на многих уровнях, неэффективность государственных органов. Эти вопросы остаются ключевыми для протестующих». Эксперт отмечает, что элиты пытаются оседлать протестную волну, но им это не удается.
На прошлой неделе протестные акции получили новое измерение, когда десятки демонстрантов перекрыли дороги, ведущие к нефтяным месторождениям на юге Ирака. Источники агентства dpa сообщали, что демонстранты блокировали доступ к полям государственного нефтедобытчика Missan Oil Company. Источники ресурса Iraq Oil Report в Северной нефтяной компании (NOC), которая относится к Министерству нефти Ирака, сообщали, что из за протестных выступлений на несколько дней была сокращена добыча на месторождении «Каяра». Причиной стало то, что участники антиправительственных акций блокировали дороги в провинции Басра, мешая автоцистернам доставлять нефть в порт Хор Аль Зубайр. Это стало первым случаем, когда текущее антиправительственное движение отразилось на национальном нефтяном секторе.
Нельзя не заметить, что ситуация создает некоторые риски и для российского бизнеса, который присутствует в Ираке. В июле этого года министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что крупнейшие российские компании, особенно в нефтегазовой сфере, имеют очень прочные деловые отношения с иракцами. В настоящее время в республике работают как минимум три крупных нефтегазовых игрока из РФ. Российские объекты есть в том числе в проблемной провинции Басра. По словам Новака, в выходе на иракский рынок заинтересованы и другие российские компании. В связи с этим можно сделать вывод, что Москва может принять активное участие в посредничестве между сторонами иракского кризиса, если в нем возникнет реальная необходимость. Традиционно присутствовавшие в Ираке региональные и глобальные игроки, похоже, исчерпали кредит доверия у местного населения.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.