مقالات

پل های ایران و چین در عرصه تکنولوژی [وستی کافکازا (روسیه)، 16 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، شادی اصغری)

155551  ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران، که به چین سفر کرده، دریافت که چین از هر گونه همکاری علمی – فنی با تهران استقبال می کند. شهردار شهر شنژن که مرکز علمی چین بشمار می رود، در این خصوص به هیات ایرانی اطلاع داد.

پل های ایران و چین در عرصه تکنولوژی
1- سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران، که به چین سفر کرده، دریافت که چین از هر گونه همکاری علمی – فنی با تهران استقبال می کند. شهردار شهر شنژن که مرکز علمی چین بشمار می رود، در این خصوص به هیات ایرانی اطلاع داد. شهر شنژن از جایگاه ویژه ای در ارسال خدمات مهندسی به جهان برخوردار است.
2- در شهر شنژن، شرکت های بزرگی مانند هواوی دفتر دارند و مطالعات و طراحی های علمی 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این شهر را شامل می شود. شهردار شنژن از مقابله ایران با تحریم ها تجلیل کرد و یادآور شد که در سال 2016 میلادی، رهبر چین در سفرش به ایران از تحکیم همکاری ها میان دو کشور در تمامی عرصه ها استقبال کرد. چین مانند ایران با تحریم ها مبارزه می کند. بیوتکنولوژی، فناوری مالی، فضای سایبری و هوش مصنوعی از عرصه های رو به پیشرفت در چین هستند.
3- سورنا ستاری گفت که ایران برای نوآوری تلاش می کند و با کمک جوانان و افراد نخبه کشور به پیشرفت های مهمی دست می یابند. از میان 80 میلیون جمعیت ایران، 33 نفر جوان از 20 الی 40 سال هستند که کشور را به سوی آینده روشن پیش می برند. 90 درصد ایرانی ها از اینترنت استفاده می کنند. نیمی از کاربران اینترنت در خاور میانه – ایرانی هستند. این روند باعث می شود تا زبان فارسی به نهمین زبان محبوب در سایت ها تبدیل شود.
4- ستاری ضمن اشاره به وضعیت نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات در ایران، اعلام کرد که تحریم ها به قوه تولید داخلی تحکیم بخشیده و 98 درصد از داروها تولید داخلی هستند. افزون بر آن، بزرگ ترین تولید کنندگان دارو در خاور میانه، ایرانی هستند. روابط در عرصه علوم میان چین و ایران به سیاست وابسته نیست و دولت ها فقط باید در احداث و تحکیم زیر ساخت ها به یکدیگر کمک کنند.
5- ستاری معتقد است که شهر شنژن می تواند به شهر دوقلوی برخی از شهرهای ایران تبدیل شود. به زودی، شرکت های نفتی و متالوژی با شرکت های فنی و تکنولوژی همکاری خواهند کرد و این روند سهم مفید و مثبتی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

 

 

Иран и Китай наводят технологические мосты
Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари, прибыв в Китай, узнал, что Пекин приветствует любое научно-техническое сотрудничество с Тегераном. Об этом иранской делегации рассказал Чэнь Жугуй, мэр города Шэньчжэнь, который считается научным центром Китая. Iran Front Page в материале отмечает, что Шэньчжэнь занимает особое место с точки зрения объема экспорта в области инженерных услуг; это инновационный город, где базируется множество частных компаний.
Говоря о создании в Шэньчжэне офисов крупных компаний, таких как Huawei, Чэнь Жугуй сказал, что стоимость научных исследований и разработок составляет 4,5% ВВП города, что можно считать высоким показателем по сравнению с международными аналогами. "Шэньчжэнь известен как "зеленый город" - здесь зафиксировано самое низкое потребление энергии и воды, а использование электрических автомобилей и автобусов стало отличительной чертой города". При этом Чэнь Жугуй высоко оценил противостояние Ирана санкциям, напомнив, что в 2016 году лидер КНР совершил поездку в Иран, которая позволила укрепить сотрудничество между двумя странами во многих областях. "Китай, как и Иран, борется с санкциями, и мы мобилизовали все наши политические, экономические и технологические возможности, чтобы справиться с ними. Биотехнологии, финансовые и веб-технологии, искусственный интеллект быстро развиваются в Китае. Китайская выставка передовых технологий представит достижения китайских компаний в этих областях. Мы также приветствуем любое сотрудничество в различных областях науки с Ираном", - подчеркнул мэр.
В свою очередь, Сорена Саттари сказал, что "Иран также стремиться к инновациям, и с помощью молодых и творческих людей страна добивается успехов в этой области каждый день. Из 80-миллионного населения Ирана 33 млн человек - молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, которые поведут страну в будущее. Пять миллионов студентов - еще одна особенность нашего потенциала в этой области. 90% иранцев пользуется интернетом. Половина пользователей интернета на Ближнем Востоке – иранцы. Это привело к тому, что фарси стал девятым по популярности языком в сети".
Говоря о состоянии нанотехнологий, биотехнологий и информационных технологий в стране, Саттари заявил, что санкции укрепили потенциал внутреннего производства, так что теперь 98% лекарственных препаратов производятся внутри страны. Кроме того, крупнейшими стартапами на Ближнем Востоке стали именно иранские. Отношения в сфере науки между Китаем и Ираном не зависят от политики, правительствам нужно только помогать строить и укреплять инфраструктуру. Саттари думает, что Шэньчжэнь может стать городом-побратимом некоторых иранских городов. "Технологическое развитие Китая - образец для нас, поскольку Иран стремится к новый экосистеме инноваций и технологий и хочет развивать ненефтяную экономику. Вскоре нефтяные и металлургические компании уступят технологическим компаниям, и они внесут значительный вклад в экономику", - думает вице-президента по науке и технологиям.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.