مقالات

افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع قبلی عامل اصلی تظاهرات اعتراض آمیز ایران [ان اچ کی (ژاپن)، 17 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، کیومرث واحدی)

155565  ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
دولت ایران که در تحریم اقتصادی بسر می برد ، بدون اطلاع قبلی قیمت بنزین را افزایش داده و موجب تظاهرات ضد دولتی در نقاط مختلف ایران شده است. دولت ایران روز پانزدهم نوامبر خرید بنزین را سهمیه بندی و در ماه به شصت لیتر محدود کرده و قیمت آن را هم یک و نیم برابر افزایش داده است. همچنین دولت قیمت بنزین آزاد را سه برابر افزایش داده است.

افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع قبلی عامل اصلی تظاهرات اعتراض آمیز ایران
1- دولت ایران که در تحریم اقتصادی بسر می برد ، بدون اطلاع قبلی قیمت بنزین را افزایش داده و موجب تظاهرات ضد دولتی در نقاط مختلف ایران شده است. دولت ایران روز پانزدهم نوامبر خرید بنزین را سهمیه بندی و در ماه به شصت لیتر محدود کرده و قیمت آن را هم یک و نیم برابر افزایش داده است. همچنین دولت قیمت بنزین آزاد را سه برابر افزایش داده است.
2- با افزایش قیمت بنزین تظاهرات اعتراض آمیز در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است و بر اساس گزارش رسانه های دولتی ، روز شانزدهم نوامبر در شیراز تظاهرکنندگان برخی از سازمان های دولتی را تخریب کردند و خودروهای پلیس را به آتش کشیدند. همچنین در برخی از تظاهرات اعتراض آمیز ، شهروندان آشکارا [ آیت الله ] خامنه ای را سرزنش کردند و بدین ترتیب انتقاد از نظام به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. در درگیری میان پلیس و شهروندان چند تن کشته و شمار زیادی زخمی شدند ،‌ ولی با این حال چشم انداز این تظاهرات مشخص نیست.
3- در این میان [ آیت الله ] خامنه ای با اشاره به اینکه:« از تصمیم دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین حمایت می کنم. تخریب و آتش سوزی کار افراد شرور و نابکار است »‌دیدگاهی دایر بر حمایت از دولت نشان داده است. نارضایی شهروندان بر اثر ادامه روند وضعیت بد اقتصادی که از تحریم های شدید آمریکا حاصل شده ، شعله ور شده است و دولت ایران از روز شانزدهم نوامبر به منظور جلوگیری از گسترش بیش از پیش تظاهرات اعتراض آمیز استفاده از اینترنت را محدود کرده است.
اداره کل رسانه های خارجی

 

 

 

 

イランで反政府デモ 死傷者も 予告なしのガソリン値上げが原因
2019年11月17日 19時34分
経済制裁が続くイランでは、政府が予告なくガソリン価格を値上げしたことが引き金となって各地で反政府デモに発展し、市民と警察が断続的に衝突して複数の市民が死亡するなど混乱が広がっています。
イランでは15日、政府が事前の予告なしにガソリン価格を1.5倍に値上げし、月に購入するガソリンが60リットルを超えた分は値段が3倍となりました。

この値上げがきっかけとなって各地で政府の対応を批判するデモが断続的に続き、イランメディアによりますと、16日には主要都市シラーズで、デモ隊が一部の行政機関に対し破壊行為を行ったほか、警察車両を燃やしたということです。

また、一部のデモでは最高指導者のハメネイ師を公然と非難する市民も出ていて、異例の体制批判に展開しています。

イランメディアによりますと、これまでに警察との衝突などで複数の市民が死亡し、多くのけが人が出ているということですが、デモの全体像は明らかになっていません。

こうした中、ハメネイ師は17日、「政府のガソリン価格値上げの決定を支持する。妨害や放火をしているのはごろつきどもだ」と述べ、政府を支持する考えを示しました。

アメリカによる制裁で厳しい経済状況が続く中、市民の間で不満がくすぶっていて、イラン政府は16日以降インターネットの使用を制限するなどして、デモの更なる拡大に神経をとがらせています。

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.