مقالات

آیا تظاهرات قانونی ایران به سقوط نظام می انجامد؟! [رای الیوم (انگلستان)، 19 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مهری بهرامی)

155584  ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
پس از پیگیری پوشش اعتراضات ایران از سوی شبکه های ماهواره ای عربی م یتوان به میزان سرگردانی و فاصله داشتن آن ها از حرفه ای گری و واقع گرایی پی برد. به این ترتیب که این شبکه ها در پوشش خود گرایش ها و سیاست های تامین کنندگان مالی خود را در قبال ایران برجسته کرده و این تظاهرات را انقلاب مردمی دانستند که منجر به فروپاشی حکومت ایران خواهد شد که البته این دیدگاه نادرست است.

آیا تظاهرات قانونی ایران به سقوط نظام می انجامد؟!
1- پس از پیگیری پوشش اعتراضات ایران از سوی شبکه های ماهواره ای عربی می توان به میزان سرگردانی و فاصله داشتن آن ها از حرفه ای گری و واقع گرایی پی برد. به این ترتیب که این شبکه ها در پوشش خود گرایش ها و سیاست های تامین کنندگان مالی خود را در قبال ایران برجسته کرده و این تظاهرات را انقلاب مردمی دانستند که منجر به فروپاشی حکومت ایران خواهد شد که البته این دیدگاه نادرست است.
2- به عنوان پژوهشگر امور ایران پیش بینی می کردم در سایه کاهش فروش نفت،عدم پایبندی اروپا به وعده های خود و تسلیم شدن در برابر آمریکا، فرمان برداری شرکت ها و کشورهای جهان از تصمیم آمریکا مبنی بر نخریدن نفت ایران و کاهش صادرات غیر نفتی این کشور؛ دولت ایران به چنین اقدامی روی بیاورد اما این تصمیم تلخی کمتری نسبت به وام گرفتن از برخی کشورها در سطح بین المللی یا امتیازدهی در سیاست خارجی دارد که آمریکا و متحدانش در جهان عرب به دنبال آن هستند و آن را پیش بینی می کردند.
3- این اعتراضات،اعتراضاتی مشروع است اما به نظر بسیاری از ناظران و پژوهشگران امور ایران به انقلابی مردمی منجر نخواهد شد که در نهایت به فروپاشی نظام بینجامد، آنطور که دشمنان این کشور خواهان آن هستند، اگرچه اعتبار و محبوبیت حکومت را در نزد شهروندان کاهش می دهد؛ شهروندانی که در انتظار راه حلی برای مشکلات اقتصادی و تلاش بیشتر از سوی مقامات و سیاست های موفق داخلی و خارجی هستند که از رنج آن ها کم می کند و اقتصاد را احیا می کند، بدون اینکه به عزت کشور آسیب برسد و امتیازدهی هایی صورت بگیرد.
4- در داخل ایران درخصوص هزینه کردن های حکومت برای متحدان در راه دستیابی به نفوذ در منطقه و اولویت ها و منافع شهروندان بحث و جدل هایی وجود دارد.در این راستا برخی باور دارند شهروند ایرانی به ویژه در سایه اوضاع دشوار اقتصادی نسبت به متحدان اولویت دارد و اما برخی دیگر باور دارند صرف این مبالغ ضروری است و این سیاست سود دو برابر بیشتری دارد. این بحث و گفتگو رویکردی درست در تمام شرایط و اوضاع است.
5- ایران آنطور که در بدست آوردن دستاوردهای داخلی و منطقه ای با وجود فشارها و تحریم ها موفق بود اما در مبارزه با فساد در داخل،پایان دادن به بروکراسی و فساد مالی و اداری با وجود تلاش هایش موفق نبوده است.
6- ایران حکومت نهادها و موسسات است و نظام این کشور با این تظاهرات مشروع و قانونی که حق ملت ایران است، سقوط نخواهد کرد و دیگران در منحرف کردن این اعتراضات از اهداف قانونی و مشروع آن شکست خواهند خورد همانطور که تحریم های آمریکا و جنگ اقتصادی شکست خورد.
7- همانطور که نظام ایران با این تظاهرات سرنگون نخواهد شد ایران نیز سیاست های خود را در منطقه تغییر نخواهد داد و حمایت مالی و سیاسی خود را از متحدانش در منطقه قطع نخواهد کرد و از اصول خود عقب نشینی نخواهد کرد و تسلیم مذاکراتی نخواهد شد که نفوذ این کشور و عوامل قدرت و حضورش در منطقه را از میان می برد.
منبع:اداره کل رسانه های خارجی

 

 

 

هل ستؤدی التظاهرات الإیرانیة الحقوقیة إلى سقوط النظام؟!  
د. محمد مصطفى العمرانی
اندلعت بالأمس تظاهرات فی العاصمة الإیرانیة طهران وبعض المدن الإیرانیة احتجاجا على رفع الحکومة لأسعار الوقود وبعد متابعة لتغطیة الفضائیات العربیة لهذه التظاهرات الاحتجاجیة أدرکت مدى تخبط بعض هذه الفضائیات وبعدها عن المهنیة والموضوعیة حیث حملت هذه التظاهرات فوق ما تحتمل حیث أبرزت فی تغطیتها للحدث الإیرانی توجهات وسیاسات ممولی هذه الفضائیات تجاه إیران فهی کعادتها رأت أن هذه التظاهرات ثورة شعبیة عارمة ستنتهی بسقوط النظام الإیرانی وهذا غیر صحیح فهذه التظاهرات هی احتجاجات حقوقیة تحدث کثیرا فی طهران مثلها مثل بلدان عدیدة یعبر مواطنوها عن أراءهم بشکل سلمی وحضاری بالتظاهر السلمی اذا رفعت الأسعار وانعدمت فرص العمل وازدادت معدلات البطالة والفساد .
کباحث فی الشأن الإیرانی فقد کنت أتوقع أن تتخذ الحکومة الإیرانیة خطوة کهذه بعد أن وجدت نفسها مضطرة لرفع أسعار الوقود لتغطیة العجز الکبیر فی الموازنة العامة فی ظل تراجع مبیعات النفط الإیرانی وعجز الدول الأوربیة عن الوفاء بتعهداتها المالیة لإیران وخضوعها للعصا الأمریکیة وانصیاع الکثیر من الدول والشرکات فی العالم للقرارات الأمریکیة بمنع استیراد النفط الإیرانی وتراجع الصادرات الإیرانیة غیر النفطیة کذلک وکل هذه العوامل دفعت الحکومة لاتخاذ هذه الخطوة المرة التی ستثقل کاهل المواطن الإیرانی لکنها أقل مرارة من لجوء إیران للاقتراض من بعض الدول والجهات الدولیة أو تقدیمها لتنازلات کبیرة فی سیاستها الخارجیة وهو ما یبحث عنه الجانب الأمریکی وحلفاءه فی المنطقة العربیة الذین کانوا یتوقعون أن ترکع إیران تحت ضغط العجز المالی فی موازنتها المالیة والتراجع الإقتصادی الإیرانی وأن تستسلم وتأتی إلى طاولة الحوار دون شرط وهو ما لم یحدث ولا أتوقع أن یحدث .
هذه الاحتجاجات التی تتزامن مع احتجاجات حقوقیة فی العراق ولبنان حیث لإیران نفوذ کبیر فی هاتین الدولتین هی احتجاجات حقوقیة مطلبیة مشروعة ولکنها برأی الکثیر من المتابعین والباحثین فی الشأن الإیرانی لن تصل إلى ثورة شعبیة عارمة تنتهی بسقوط النظام الإیرانی کما یتمنى البعض من خصومه وان کانت تخصم من رصید وشعبیة النظام الإیرانی لدى المواطن الإیرانی الذی ینتظر منه ایجاد حلول لهذا التراجع والحصار الاقتصادی وبذل کل الجهود والسیاسات الناجحة داخلیا وخارجیا والتی تخفف من معاناته وتنعش الإقتصاد الإیرانی دون تفریط بالثوابت وتقدیم التنازلات على حساب کرامة إیران .
منذ احتجاجات الثورة الخضراء عام 2009م والتی استمرت لأشهر وبعض وسائل الإعلام العربیة والدولیة تبشر بسقوط النظام الإیرانی وبعض الجهات تحاول السعی لإسقاطه وتبذل الکثیر لدعم المعارضة الإیرانیة فی الخارج ولکن لا النظام الإیرانی سقط ولا المعارضة الإیرانیة نالت ثقة وشعبیة معتبرة فی الداخل بالعکس کلما زادت العقوبات الأمریکیة والحرب الاقتصادیة على إیران والدعم للمعارضة کلما أزداد النظام الإیرانی قوة وترسخ وجوده فی الداخل الإیرانی فقد صارت لدى المواطن الإیرانی قناعة بأن إیران تتعرض لأبشع حصار اقتصادی فی التأریخ ولذا صار یتفهم الوضع الإقتصادی الصعب الذی یعیشه والإجراءات المرة التی اضطرت لها الحکومة الإیرانیة .
هناک فی الداخل الإیرانی نقاشات حادة حول ما انفاق إیران على نفوذها الإقلیمی وحلفاءها فی المنطقة وما هی أولویات إیران فی الجانب وماهی مصلحة المواطن الإیرانی فی هذه المبالغ التی تصرف على حلفاء إیران ونفوذها فی المنطقة ؟
فالبعض یرى بأن المواطن الإیرانی أولى بهذه الملیارات التی تصرف لحلفاء إیران فی المنطقة خصوصا فی ظل هذا الوضع الإقتصادی الصعب الذی یعیشه المواطن الإیرانی وهناک رأی آخر بأن هذه المبالغ التی تصرف على حلفاء إیران ونفوذها فی المنطقة والعالم هی ضرورة لابد منها وهی سیاسة ستثمر فیما بعد وتؤتی أکلها أضعافا مضاعفة وهذا النقاش والجدل هو توجه صحی فی کل الظروف والأحوال .
وللأمانة مثلما نجح النظام الإیرانی فی تحقیق الکثیر من الانجازات فی الداخل والإقلیم رغم کل الضغوط والعقوبات والحصار الإقتصادی فقد فشل النظام الإیرانی فی محاربة الفساد فی الداخل وإنهاء البیروقراطیة والروتین والفساد المالی والإداری رغم محاولاته وجهوده التی یبذلها فی هذا المجال ولکن لو نظرنا مثلا إلى جارة إیران ترکیا سنجد ان ترکیا لا تمتلک حتى ربع الثروات والموارد التی تزخر بها إیران وتتعرض أنقرة بین الحین والآخر لعقوبات أمریکیة قاسیة ویصرف النظام الترکی ملیارات من الدولارات على ملایین اللاجئین العرب فیها ” مؤخرا قال الرئیس الترکی أردوغان أن بلاده صرف 40 ملیار دولار على اللاجئین فی ترکیا منذ سنوات ” ومع هذا فلا مقارنة بین الإقتصاد الترکی القوی والاقتصاد الإیرانی المتدهور وبین دخل الفرد فی ترکیا ودخل الفرد فی إیران وکذلک مستوى الخدمات رغم أن عدد السکان متقارب إن لم یکن متطابق وکل هذا یرجع إلى سیاسة ترکیا الناجحة فی محاربة الفساد والبیروقراطیة واتخاذ سیاسات ناجحة جدا فی المجال الإقتصادی وهو ما تفتقد إلیه إیران .
قلت سابقا وأکرر : ایران دولة مؤسسات ونظامها لن یسقط بهذه التظاهرات الحقوقیة المشروعة التی هی حق للشعب الإیرانی وسیفشل البعض فی حرفها عن أهدافها الحقوقیة المشروعة مثلما فشلت العقوبات الأمریکیة والحرب الاقتصادیة المفروضة على إیران فی تحقیق أهداف أمریکا وحلفائها فی المنطقة بل لقد أکسبت هذه العقوبات النظام الإیرانی مناعة کبیرة ومنحته خبرة کافیة بتجاوز هذه العقوبات والتحایل علیها فصار لدیه نفس طویل وصبر استراتیجی وهو یراهن على رحیل ترامب من الإدارة الأمریکیة ومجیئ رئیس أمریکی جدید بسیاسة جدیدة تجاه إیران یعید العمل بالاتفاق النووی الإیرانی ویرفع الحصار المفروض على إیران کما تراهن إیران على تمرد دولی على السیاسات الأمریکیة المفروضة وإن تأخر وعلى أن تراجع بعض الدول العربیة سیاستها تجاه إیران مثلما هو رهانها على صبر الشعب الإیرانی الذی منح الحکومات الإیرانیة المتعاقبة ثقته ولم یفقد أمله فی قیادته بعد .
ومثلما لن یسقط النظام الإیرانی بهذه التظاهرات کما یتمنى البعض فلن تغیر إیران سیاستها فی المنطقة ولن توقف دعمها المالی والسیاسی لحلفائها فی المنطقة ولن تتنازل عن ثوابتها ولن ترضخ لحوار یجردها من امتیازاتها ونفوذها وعوامل قوتها ووجودها فی المنطقة ولا یرفع العقوبات المفروضة علیها ویحقق لها ولو الحد الأدنى من مطالبها .
باحث فی الشأن الإیرانی

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.