اخبار

نامزدهای بخش پژوهش ها و ایده های رسانه ای دیجیتال - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال

1- ایجاد پایگاه اینترنتی فرهنگی

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

60854

ایجاد نمایه ی ملّی خانه های تاریخی ایران

شیرین مستغاثی

61587

سایت رهبران شیعه

رضا خسروی مقدم

62638

کودک و خانواده رضوی

صالح اصغری

2- تولید نرم افزار رسانه ای فرهنگی

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

61719

رده‌بندی خودکار ابواب فقه اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

3-تولید بازی رایانه ای

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

61016

اولین بازی آنلاین محتوایی گرافیکی

هنجارهای دانشجویی ایران تحت عنوان

«دانشجوی ایرانی»

محمدرضا پاسداری

4- مدیریت رسانه های دیجیتال در خانواده

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

61019

اولین نمایشگاه آنلاین ملی فرهنگی هنری

فاطمه پاسداری

61436

طراحی بسته‌های آموزشی چندرسانه‌ای برای

مدیریت بیماری‌های غیرواگیر

یوسف اقبلی

62507

طرح جامع سلامت مادر و کودک

عمید رایانه شریف

5- تاثیر رسانه های دیجیتال بر کودک و خانواده

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

61195

مدیریت بیماری قند

یوسف اقبلی

6-کارکرد رسانه های دیجیتال در سند چشم انداز بیست ساله

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

62493

رایانش ابری

صنعت ساز شبکه جنوب

61005

طراحی و پیاده سازی سازمان های مبتنی بر

تبلت و رایانش ابری

یونس یونسیان

7-آسیب شناسی رسانه های دیجیتال در حوزه تمدن اسلامی ایرانی

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

60830

دینداری در فضای مجازی

شبنم شجاعی

8- افق ها و چشم اندازهای صنایع فرهنگی دیجیتال(آینده پژوهی)

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

60854

ایجاد نمایه ی ملّی خانه های تاریخی ایران

شیرین مستغاثی

61005

طراحی و پیاده سازی سازمان های مبتنی بر

تبلت و رایانش ابری

یونس یونسیان

9- رسانه های دیجیتال به عنوان مولفه های قدرت نرم

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

60155

تأثیر امضای دیجیتالی بر مکاتبات الکترونیکی

در دعاوی خارجی

محمدجعفر نعناکار

60157

جواز پیمان

محمدجعفر نعناکار

60611

چرایی سامان دهی سازمان های مردم نهاد

 به وسیله ایجاد یک سمن سرای آنلاین

محمدرضا پاسداری

10- عوامل موثر در مدیریت و سوادآوری صنایع فرهنگی دیجیتال

هیچ اثری شایسته تقدیر نشد

11- روش های نهادینه کردن تاثیر رسانه های دیجیتال بر مخاطب

کد

نام اثر

موسسه/شرکت/ شخص

60157

جواز پیمان

محمدجعفر نعناکار

۱۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۳:۵۰
تعداد بازدید : ۳,۰۴۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید