به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1390
عنوانتاریخ انتشار
کاربرگ تخصصی - بخش پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها/عنوان برترین پایگاه فرهنگ و اندیشه ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ های عمومی - پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ های ساختاری - نرم‌افزار‌های تلفن همراه و رسانه‌های برخط ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین دانشنامه ای ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین ابزار توسعه خط و زبان فارسی ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین اثر با موضوع مهدویت و انتظار ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین اثر با مخاطب کودک ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین اثر جلوه های صوتی ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین اثر در راستای تقویت بنیان خانواده و فرهنگ حجاب و عفاف ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین اثر در راستای اعتلای فرهنگ عمومی ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین اثر مبلغ و مروج زبان و ادب فارسی ۲۶ دی ۱۳۹۰
کاربرگ تخصصی - بخش نرم افزارهای رسانه ای/عنوان بهترین اثر مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامی ۲۵ دی ۱۳۹۰
کاربرگ هنری - بخش نرم افزارهای رسانه ای ۲۵ دی ۱۳۹۰
کاربرگ ساختاری - بخش نرم افزارهای رسانه ای ۲۵ دی ۱۳۹۰
کاربرگ محتوایی -بخش نرم افزارهای رسانه ای ۲۵ دی ۱۳۹۰
فرایند داوری ۲۵ دی ۱۳۹۰
داوران بخش تولیدات دانش آموزی(به ترتیب حروف الفبا) ۲۱ دی ۱۳۹۰
داوران بخش پژوهش، فناوری و نوآوری در رسانه‌های دیجیتال(به ترتیب حروف الفبا) ۲۱ دی ۱۳۹۰
داوران بخش هنرهای دیجیتال(به ترتیب حروف الفبا) ۲۱ دی ۱۳۹۰
داوران بخش پایگاه های اینترنتی و وبلاگ ها(به ترتیب حروف الفبا) ۲۱ دی ۱۳۹۰
داوران بخش بازی های رایانه ای(به ترتیب حروف الفبا) ۲۱ دی ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی امام رضا (ع) ۲۰ دی ۱۳۹۰
داوران بخش تلفن همراه و رسانه های برخط(به ترتیب حروف الفبا) ۲۰ دی ۱۳۹۰
داوران بخش نرم افزارهای رسانه‌ای ۲۰ دی ۱۳۹۰
عناوین بخش دانش آموزی ۱۱ دی ۱۳۹۰
شرایط شرکت در بخش دانش آموزی ۱۱ دی ۱۳۹۰
تولیدات دانش آموزی ۱۱ دی ۱۳۹۰
شرایط شرکت در بخش بین الملل ۱۱ دی ۱۳۹۰
عناوین بخش پژوهش، فناوری و نوآوری ۱۱ دی ۱۳۹۰
شرایط شرکت در بخش پژوهش، فناوری و نوآوری ۱۱ دی ۱۳۹۰
عناوین بخش هنرهای دیجیتال ۱۱ دی ۱۳۹۰
شرایط شرکت در بخش هنرهای دیجیتال ۱۱ دی ۱۳۹۰
عناوین بخش پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها ۱۱ دی ۱۳۹۰
شرایط شرکت در بخش پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها ۱۱ دی ۱۳۹۰
عناوین بخش بازی های رایانه ای ۱۱ دی ۱۳۹۰
شرایط شرکت در بخش بازی های رایانه ای ۱۱ دی ۱۳۹۰
عناوین بخش تلفن همراه و رسانه های برخط ۱۱ دی ۱۳۹۰
شرایط شرکت در بخش تلفن همراه و رسانه های برخط ۱۱ دی ۱۳۹۰
عناوین بخش نرم‌افزارهای رسانه‌ای ۱۰ دی ۱۳۹۰
شرایط شرکت در بخش نرم افزارهای رسانه ای ۱۰ دی ۱۳۹۰
تولیدات مراکز فرهنگی دیجیتال ۱۰ دی ۱۳۹۰
بین‌الملل ۱۰ دی ۱۳۹۰
پژوهش، فناوری و نوآوری در رسانه‌های دیجیتال ۱۰ دی ۱۳۹۰
هنرهای دیجیتال ۱۰ دی ۱۳۹۰
پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها ۱۰ دی ۱۳۹۰
بازی‌های رایانه ای ۷ دی ۱۳۹۰
نرم‌افزار‌های تلفن همراه و رسانه‌های برخط ۷ دی ۱۳۹۰
نرم‌افزارهای رسانه‌ای ۷ دی ۱۳۹۰
اهداف برگزاری جشنواره و نمایشگاه ۶ دی ۱۳۹۰
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد