آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1391

عنوانتاریخ انتشار
دوره چهارم ۳۰ آبان ۱۳۹۱
دوره سوم ۳۰ آبان ۱۳۹۱
دوره دوم ۳۰ آبان ۱۳۹۱
دوره اول-اختتامیه ۲۹ آبان ۱۳۹۱
دوره اول- افتتاحیه ۲۹ آبان ۱۳۹۱
پایگاه ها و وبلاگ ها ۲۸ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال ۲۸ آبان ۱۳۹۱
پژوهش فن آوری و نوآوری ۲۸ آبان ۱۳۹۱
بازی های رایانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای تلفن همراه ۲۸ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
بازی های رایانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
فناوری و نوآوری و ارتقاء ۲۸ آبان ۱۳۹۱
شهر دیجیتال ۲۸ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال ۲۸ آبان ۱۳۹۱
پایگاه های اینترنتی ۲۸ آبان ۱۳۹۱
بین الملل ۲۸ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای تلفن همراه ۲۸ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
بازی های رایانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
پایگاه های اینترنتی ۲۸ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای تلفن همراه ۲۸ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال ۲۸ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
بازی های رایانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
پایگاههای اینترنتی و وبلاگها ۲۸ آبان ۱۳۹۱
تلفن همراه ۲۸ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده و پژوهش - روش های نهادینه کردن تاثیر رسانه های دیجیتال بر مخاطب ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده و پژوهش - عوامل موثر در مدیریت و سودآوری صنایع فرهنگی دیجیتال ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده و پژوهش - رسانه های دیجیتال به عنوان مولفه های قدرت نرم ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده و پژوهش - افق ها و چشم اندازهای صنایع فرهنگی دیجیتال(آینده پژوهی) ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده وپژوهش - آسیب شناسی رسانه های دیجیتال در حوزه تمدن اسلامی ایرانی ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده وپژوهش - کارکرد رسانه دیجیتال در سند چشم انداز بیست ساله ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده و پژوهش - تاثیر رسانه های دیجیتال بر کودک و خانواده ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده و پژوهش - مدیریت رسانه های دیجیتال در خانواده ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده و پژوهش - تولید بازی رایانه ای ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ایده وپژوهش - تولید نرم افزار رسانه ای فرهنگی ۲۸ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - نماهنگ و ویدئو آرت ۲۷ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - نقاشی دیجیتال ۲۷ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - گرافیک رایانه ای ۲۷ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - عکاسی دیجیتال ۲۷ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - طراحی فضا و لوکیشن ۲۷ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - طراحی دیجیتالی شخصیت ۲۷ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - پویانمایی کوتاه و متوسط ۲۷ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - پویانمایی بلند ۲۷ آبان ۱۳۹۱
تلفن همراه - خدمات ارزش افزوده - انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۲۳ آبان ۱۳۹۱
تلفن همراه - خدمات ارزش افزوده - معارف و فرهنگ اسلامی ۲۳ آبان ۱۳۹۱
نرم افزار تلفن همراه - انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۲۳ آبان ۱۳۹۱
نرم افزار تلفن همراه - معارف و فرهنگ اسلامی ۲۳ آبان ۱۳۹۱
نرم افزار تلفن همراه - فرهنگ، هنر، ادبیات و ایرانشناسی ۲۳ آبان ۱۳۹۱
تلفن همراه - خدمات ارزش افزوده - اعتلای فرهنگ عمومی ۲۲ آبان ۱۳۹۱
نرم افزار تلفن همراه - خدمات کاربردی ۲۲ آبان ۱۳۹۱
تلفن همراه - سامانه های بر خط غیر اینترنتی ۲۲ آبان ۱۳۹۱
تولیدات دانش آموزی - پایگاه های اینترنتی ۲۲ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای کودک و نوجوان ۲۲ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای - دانشنامه ای ۲۲ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای - ابزار محتوا ۲۲ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای - انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۲۲ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای - فرهنگ و معارف اسلامی ۲۲ آبان ۱۳۹۱
هنرهای دیجیتال - جلوه های ویژه ۲۱ آبان ۱۳۹۱
ایده و پژوهش - ایجاد پایگاه اینترنتی فرهنگی ۲۱ آبان ۱۳۹۱
نرم افزارهای رسانه ای - فرهنگ، هنر وادبیات ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای مراکز فرهنگی دیجیتال - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش پایگاه های اینترنتی و رسانه های برخط - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۲۰ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه نخستین دوره جشنواره رضوی ۲۰ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه ششمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش بین الملل - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش نرم افزارهای رسانه ای - نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش هنرهای دیجیتال - نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای ایده های دیجیتالی رضوی - نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش بین الملل - نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش بازی - نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش محتوای تلفن همراه - نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی ۲۰ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش پایگاه‌های اینترنتی - نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی ۱۸ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای وبلاگ ها و صفحات - نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی ۱۸ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش نرم افزارهای رسانه ای - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۱۸ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش نرم افزارهای تلفن همراه و سامانه های برخط غیراینترنتی - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۱۸ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش بازی های رایانه ای و سرگرمی های دیجیتال - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۱۸ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۱۸ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش پژوهش ها و ایده های رسانه ای دیجیتال - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۱۸ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش هنرهای دیجیتال - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۱۸ آبان ۱۳۹۱
نامزدهای بخش تولیدات دانش آموزی - ششمین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال ۱۸ آبان ۱۳۹۱